Digitale processer


- Ændring, effektivisering, læring og datadistribution i industri og det offentlige

 

IT-Fyn og InfinIT samarbejder om seminaret. Centrale emner er fleksibel ændring af processer, bedre udnyttelse af ressourcer, robotten som læringsredskab i folkeskolen og datadistribution rettet mod beslutningstagere.

Thomas Hildebrandt, ITU, gør rede for en ny procestankegang, der arbejder med regler for processen. På baggrund af regler vælges næste procestrin. Undervejs, mens processen bygges, kan både dens mål og regler ændres. Under indlægget demonstreres et online tool, der benævnes DCR Graphs.

DanPilot er i en niche-branche med lodsning af skibe i de danske farvande. Lodsning sker i princippet som for 300 år siden, men er blevet it-understøttet i takt med, at skibene er blevet meget større, og miljøet er det, der primært skal beskyttes. Logistikken og processerne omkring operationen med 250 operative medarbejdere, 20 stationer og 30 lodsbåde i en 24/7 leverance er kompleks. Digitalisering giver mulighed for ændring af leverance og bedre udnyttelse af ressourcer og ændrede services.

Kubo Robot gør rede for, hvorfor firmaet har udviklet en robot, der skal lære børn om programmering. Indlægsholderen peger på udfordringer i dagens samfund, som programmeringsrobotten kan bidrage med løsninger til.

Datafordelerens primære formål er at effektivisere datadistribution i det offentlige både ved at konsolidere eksisterende distributionsløsninger og ved at sikre, at der eksisterer en fælles platform, som andre offentlige data kan distribueres fra. Potentialet er til at få øje på. Dansk Erhverv har for nylig vurderet, at det samlede vækst-potentiale i offentlige data er omkring 5-6 mia. kr. i Danmark. KMD uddyber emnet på seminaret.

Tilmelding


Tilmeld ved mail til: jbi@tekkva.dk

 

Program

12.00-12.30

Ankomst og sandwich

12.30-12.40

Velkomst og introduktion
v. IT-Fyn og Jørgen Biegel, InfinIT

12.40-13.25 Fleksibel procesdigitalisering
v. Thomas Hildebrandt, IT-Universitetet
  • Hvordan digitale processer kan ændres, mens de arbejder
  • Relation til dynamisk Business Process Management, som underbygges med en demo
13.25-14.10 Sæt strøm til en branche med 4-lags gennemslagspapir og dårlig forbindelse
v. Michael Dyhr Thomsen, DanPilot
  • Løsninger via paralleludvikling af matematiske modeller, teknologisk mobilitet, Big data m.fl.
  • Fordele og begrænsninger ved nævnte løsninger diskuteres
14.10-14.40 Kaffe og uformelt netværk

14.40-15.25 Hvordan fynsk industri kan udnytte de nationale supercomputere
v. Kurt Gammelgaard Nielsen, direktør for HPC i DeiC

15.25-16.10

Datafordeleren
v. Mads Bjørn-Møldrup, Business Line Director, KMD

  • Store datamængder, indsigt og viden giver beslutningstagere i stat, regioner, kommuner og virksomheder mulighed for at træffe kvalificerede beslutninger 
  • Udvikling, handlekraft, effektivisering og bedre udnyttelse af både økonomiske, tidsmæssige og menneskelige ressourcer i den offentlige og private sektor
16.10-16.20

Opsamling v. IT-Fyn og InfinIT

  • Drøftelse og forslag til næste seminar
16.20-16.30 Kaffe og uformelt netværk

 Tid og sted

Dato:  26. maj 2016
Tid:  Kl. 12.30-16.30
Sted:  KMD, Niels Bohrs Allé 185, 5220 Odense
Pris:  Deltagelse er gratis, men tilmelding er påkrævet. Der beregnes et no-show-gebyr på 250 kr.
Kontakt navn:  Jørgen Biegel, tlf. 96 35 45 65
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  25. maj 2016

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet