Digitalisering af produkter, processer og services


Denne workshop er for virksomheder, som overvejer en højere grad af digitalisering eller opgradering af deres it-produkter.

Vi vurderer, at mange virksomheder anvender eller udvikler elektronikenheder eller programmer med væsentligt indhold af software. Nogle af disse virksomheder har altid beskæftiget sig med elektronik og it. Andre udspringer oprindeligt af brancher, hvor fx mekanik udgjorde basis. Senere er software blevet en væsentlig og uundværlig del af deres produkt eller forretningsledelse.

Formålet med denne workshop er at se på udfordringer og veje at gå for virksomheder, som ønsker at inddrage nye it-teknologier i produkter, produktion, udvikling etc.

Workshoppen er praktisk orienteret. Vi bringer cases eller demoer fra Hardi International, FORCE, Prevas, Seluxit og RTX. De fire sidstnævnte er leverandører af løsninger og teknologi inden for software og it.

Målgruppe og udbytte

Målgruppen er virksomheder med produkter eller processer, der i væsentlig grad forandres gennem software og it. F.eks. udviklere, producenter og leverandører af mekanik, apparater, it og software.

Forventet udbytte for den enkelte deltagende virksomhed:

  • Generel orientering om digitalisering af produkter, processer og forretningsgange
  • Konkret inspiration gennem cases og demoer
  • Møde med virksomheder, som gør sig overvejelser om digital omstilling
  • Drøftelse af egne behov, krav, udfordringer og ideer til brug i egen virksomhed

Arrangør

Workshoppen arrangeres i samarbejde mellem InfinIT og DELTA, en del af FORCE Technology.

Få en uddbybning af de enkelte indlæg her.

 

Program

10.00-10.15 Ankomst og kaffe

10.15-10.30 Velkomst og præsentation
v. Jørgen Biegel, InfinIT og FORCE Technology
Deltagere i workshop præsenterer sig (navn, firma, interesseområde)

10.30-11.00 Introduktion og problemstilling
v. Ivan Aaen, Institut for Datalogi, AAU
Udfordringer og veje at gå for virksomheder, som ønsker at inddrage nye it-teknologier

11.05-11.35 Maintainability af embedded software til landbrugsmaskiner
v. Bjarne Schmidt, Hardi International A/S
Udviklingsprocesser set fra OEM’ens synspunkt baseret på en række produkter og projekter gennem de seneste 13 år

11.40-12.10 Præsentation af Nordisk IoT Center og IoT Wireless Club
v. Morten Wagner, FORCE Technology
Orientering om initiativer og tilbud rettet mod virksomheder, der vil eksperimentere med IoT

12.10-13.00 Frokost

13.00-13.30 Fra produkt-funktionalitet til data-drevet forretningsudvikling
v. Nikolaj Hanson, Prevas A/S
To eksempler på tilgange til IoT-produkt- og serviceudvikling

13.35-14.05 IoT rapid prototyping
v. Daniel Lux, Seluxit A/S
Et bud på, hvordan det undgås at forfejle IoT projekter på kort og lang sigt. Hosting af løsning.

14.10-14.40 Overblik over trådløs teknologi og designovervejelser
v. Nikolaj Hanson, Prevas A/S

14.40-15.00 Kaffe

15.00-16.00 Workshoppens deltagere cirkulerer rundt til fire stande og har mulighed for at drøfte egne forhold:
FORCE Technology, Prevas, Seluxit og RTX, som udbyder løsninger og teknolog, opholder sig på hver sin stand.

16.00-16.15 Tilbagemelding fra stande
Leder af den enkelte stand melder kort tilbage om drøftede emner, behov og forslag til løsning og fremgangsmåde

16.15-16.20 Afslutning på workshop
v. InfinIT og FORCE Technology

 

 

 

 Tid og sted

Dato:  6. september 2018
Tid:  Kl. 10.15-16.20
Sted:  FORCE Technology, Venlighedsvej 4, 2970 Hørsholm
Pris:  Deltagelse er gratis, men tilmelding er påkrævet. Dog beregnes et no-show-gebyr på 300 kr.
Kontakt navn:  Jørgen Biegel, tlf. 96 35 45 65
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  5. september 2018


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet