Effektiv, compliant og samskabt digitalisering af vidensarbejde - introduktion af indlæg


EcoKnow: Effektiv, Compliant og samskabt digitalisering af vidensarbejde

v. Thomas Hildebrandt, ITU

Overblik over Grand Solutions forskningsprojektet EcoKnow støttet af Innovationsfonden. 

Projektet omhandler fleksible sagsbehandlingssystemer til kommunerne og staten, hvor sagsbehandlere og borgere kan bruge data fra tidligere sager til at finde den bedste vej til målet.

Robotter eller ny generation ESDH? Og er jeres organisation parat?

v. Inge Bograd og Per Andreasen, Globeteam

Mange offentlige myndigheder går nu efter målrettet automatisering, hvor systemerne skal overtage og aflaste mest muligt. Samtidig efterspørger man mere fleksible it-systemer til at understøtte den dynamik og foranderlighed, der er et grundvilkår i forvaltningen.

Der er flere veje at gå i digitalisering af sagsbehandlingen, men det stiller krav til kompetencer og ejerskab i både forretningen og it-afdelingen. Med udgangspunkt i Globeteams rapport om ny generation af sagsbehandlingssystemer og vores erfaringer med robotteknologier, ser vi på, hvordan man griber det an, hvad systemerne kan, og hvilke krav det stiller til organisationen for at få det fulde udbytte af teknologierne.

Effektiv digitalisering af sagsbehandling med DCR-graphs 


v. direktør Morten Marquard, Exformatics A/S

DCR-Graphs er en unik deklarativ procesteknologi til effektiv procesunderstøttelse i it-systemer, som har vist meget lovende resultater og er et opgør med de traditionelle fastlåste Workflows, som ofte ikke understøtter videnmedarbejderes komplekse arbejdsgange tilstrækkeligt. Exformatics fortæller, hvad DCR-Graphs er og viser, hvordan man beskriver regler for sine processer direkte i værktøjet, kvalificerer sin procesbeskrivelse via simulering af arbejdsgangene OG integrerer dem direkte i it-systemerne - alt sammen helt uden at kode.

DCR-Graphs anvendt i KMD Workzone

v. Uri Pais og Lasse Hende Nørgaard, KMD A/S


Anvendelse af DCR-Graphs i Syddjurs Kommune

v. digitaliseringskonsulent, Heidi Søndergaard, Syddjurs Kommune, digitalisering

Syddjurs Kommune har gennem 1½ år anvendt DCR Graphs til at modellere og simulere processer. Gennem EcoKnow projektet bliver DCR Graphs videreudviklet til semi-automatisk at assistere medarbejderne med at styre og udføre processer og arbejdsgange inden for lovens rammer. Syddjurs Kommune vil derfor både fortælle om deres erfaringer med DCR Graphs til procesudvikling og deres forhåbninger til, hvordan DCR Graphs bliver det eneste værktøj, medarbejderne behøver at arbejde i – fra første procesbeskrivelse og -dokumentation til styring og udførelse af selve processen.

Anvendelse af robotter og Machine Learning i Københavns Kommune

v. Chefkonsulent, Mikkel Ebbesen, CF 4. kontor - Udvikling og Support, Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

30.000 borgere er fritaget for digital post i Københavns Kommune. Håndteringen af den indkomne post foregår fortsat manuelt oftest helt ude de enkelte enheder. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning udvikler pt. ved hjælp af RPA-teknologi og machine learning en administrativ automatiseret løsning, der på sigt vil kunne håndtere størstedelen af posten både den elektroniske og den fysiske

Gevinstrealisering bag facaden - når virkeligheden er på besøg på kontoret

v. Flemming Weel, Infoventure

Infoventure fortæller om erfaringerne fra Københavns Kommune (SUF), hvor "procesmining" anvendes til at frembringe detaljerede proceskort og kortlægge afvigelser fra kontrolmodellen. Ud fra konkrete måleparametre drives den organisatoriske forandring og videreudvikling af it-systemer. Det er denne målrettede styring, hvor virkeligheden konstant sammenholdes med skrivebordsplanen, der sikrer højere produktivitet og kvalitet og herved gevinst!

Skønnets rolle i socialrådgiveres sagsbehandling


v. Anette C. M. Petersen


Faglige skøn indgår som en central del i socialrådgiveres sagsbehandling og er vigtige at forholde sig til ved digitalisering af sagsbehandlingen. Oplægget opsummerer observationer og konklusioner fra feltarbejde i Syddjurs Kommune foretaget i forbindelse med MSc specialet udarbejdet af Anette C. M. Petersen i efteråret 2017.

KontaktFaglig koordinator

Thomas Hildebrandt
IT-Universitetet
Tlf.: +45 72 18 52 79
E-mail

 Faglig koordinator
Ivan Aaen
Aalborg Universitet
Tlf.: +45 99 40 89 11
E-mail

 

Facilitator
Jørgen Biegel
Aalborg Universitet
Tlf.: +45 96 35 45 65
E-mail

 

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet