Effektiv, Compliant og samskabt digitalisering af vidensarbejde


Seminarets fokus er bedre digital sagsbehandling. Vi mener, det er vigtigt, at sagsbehandlere får styring over sagsbehandlingssystemet – og ikke omvendt!

Seminaret formidler viden fra første fase af et Grand Solutions forskningsprojektet, EcoKnow, støttet af Innovationsfonden.

En af indlægsholderne, Globeteam, skriver om sit indlæg: Mange offentlige myndigheder går nu efter målrettet automatisering, hvor systemerne skal overtage og aflaste mest muligt. Samtidig efterspørger man mere fleksible it-systemer til at understøtte den dynamik og foranderlighed, der er et grundvilkår i forvaltningen. Der er flere veje at gå i digitalisering af sagsbehandlingen. Med udgangspunkt i Globeteams rapport fra starten af året, ser vi på, hvordan man griber det an, hvad systemerne kan, og hvor langt frontløberne er nået.

Introduktion af indlæg


Læs mere om de enkelte indlæg her.

 

Program

09.50-10.10 Ankomst og kaffe

10.10-10.15 Velkomst
v. Jørgen Biegel og Thomas Hildebrandt, InfinIT

10.15-10.30 EcoKnow: Effektiv, Compliant og samskabt digitalisering af vidensarbejde 
v. Thomas Hildebrandt, ITU

Overblik over Grand Solutions forskningsprojektet, EcoKnow, støttet af Innovationsfonden. 

10.30-10.55  Robotter eller ny generation ESDH? Og er jeres organisation parat?
v. Inge Bograd og Per Andreasen, Globeteam

Der er flere veje at gå i digitalisering af sagsbehandlingen

11.00-11.25  Effektiv digitalisering af sagsbehandling med DCR-graphs 
v. direktør Morten Marquard, Exformatics A/S

Deklarativ procesteknologi til effektiv procesunderstøttelse i it-systemer

11.30-11.55  DCR-Graphs anvendt i KMD Workzone 
v. Uri Pais og Lasse Hende Nørgaard, KMD A/S

12.00-13.00 Frokost

13.00-13.25 Anvendelse af DCR-Graphs i Syddjurs Kommune
v. digitaliseringskonsulent, Heidi Søndergaard, Syddjurs kommune digitalisering

13.30-13.55

Anvendelse af robotter og Machine Learning i Københavns Kommune
v. Chefkonsulent, Mikkel Ebbesen, CF 4. kontor
Udvikling og Support, Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

14.00-14.10 Kaffe

14.10-14.35 Gevinstrealisering bag facaden - når virkeligheden er på besøg på kontoret
v. Flemming Weel, Infoventure

Erfaringerne fra Københavns Kommune (SUF)

14.35-15.00 Skønnets rolle i socialrådgiveres sagsbehandling
v. Anette C. M. Petersen

Observationer og konklusioner fra feltarbejde i Syddjurs Kommune foretaget i forbindelse med MSc specialet udarbejdet af Anette C. M. Petersen i efteråret 2017

15.00-15.30 Afsluttende plenumdiskussion

 

Seminaret arrangeres i samarbejde med VIDA

 Tid og sted

Dato:  27. februar 2018
Tid:  Kl. 9.50-15.30 (Ankomst og kaffe kl. 9.50-10.10)
Sted:  IT-Universitetet, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, lokale 2A54
Pris:  Deltagelse er gratis men tilmelding er påkrævet. Der beregnes et no-show-gebyr på 300 kr.
Kontakt navn:  Jørgen Biegel, tlf. 96 35 45 65
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  23. februar 2018


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet