3D-teknikker


Skærme, der ændrer form, medicinsk billedanalyse og nye muligheder og metoder til computer simulering

Til dette gå-hjem-møde om 3D på DIKU kan du høre tre spændende oplæg med hver deres vinkel på 3D forskning. DIKU Business Club indbyder i samarbejde med Dansk IT til dette gå-hjem-møde, som finder sted d. 12. september kl. 16-18 på DIKU i Lille UP1, Universitetsparken 1, 2100 Kbh. Ø. Tilmelding er ikke nødvendig. Der vil være snacks og øl/vand efter mødet.

Oplæggene bliver holdt på dansk.

Program:

Kl. 16.00-16.15: Velkomst v/Stephen Alstrup, viceinstitutleder på DIKU

Kl. 16.15-16.45: Medicinsk Billedanalyse v/Sune Darkner, adjunkt på DIKU

Kl. 16.45-17.00: Pause

Kl. 17.00-17.30: GHOST - deformerbare skærme, der ændrer form v/ Esben Warming Pedersen, postdoc på DIKU.

Kl. 17.30-18.00: 3D computer grafik for simulering v/Kenny Erleben, Lektor på DIKU

Kl. 18.00: Snacks, øl og vand i DIKUs forhal.

Abstracts:

Medicinsk Billedanalyse v/Sune Darkner, adjunkt på DIKU

Den menneskelige hjerne er stadig et af de største mysterier i lægevidenskaben. På trods af store fremskridt i forståelsen af dette komplekse organ, er der stadig helt centrale spørgsmål, som ikke er besvaret. Moderne 3D scannings teknologier så som MR, CT og PET åbner mulighed for in-vivo studie af patienter med forskellige sygdomme såsom Alzheimers, Parkinson eller Sklerose. Endvidere er det muligt, at studere hvilke dele af hjernen, der nødvendige for basal evne til at opfatte og kommunikere med omverdenen hos f.eks. patienter med stærkt nedsat bevidsthed. Eftersom alle disse billedteknologier leverer 3D data, er det vigtigt at kunne behandle disse data og udnytte den struktur, der ligger i data. Det kan eksempelvis være formen af en speciel del af hjernen, men samme metoder kan også anvendes til f.eks. ører.

GHOST - deformerbare skærme, der ændrer form v/Esben Warming Pedersen, postdoc på DIKU

Hver eneste dag møder vi dem – de skinnende skærme med deres glatte og flade overflader. Vi sidder foran én på arbejdet og bærer rundt på en lille én i lommen. Men verden er ikke flad. Den er rund og fuld af bakker og dale. Den betjenes ikke med en enkelt fingertryk, men bøjes, strækkes, klemmes og krølles. Denne fleksibilitet og detaljerigdom arbejder vi i GHOST projektet på at bringe til interaktiv teknologi. I min talk vil jeg fortælle om vores arbejde og gennemgå de nyeste trends indenfor deformerbare skærme og shape-changing interfaces.

3D computer grafik for simulering v/Kenny Erleben, Lektor på DIKU (abstract på dansk følger)

Computer graphics is not just about computer games or visual effects. In recent time, computer graphics has pushed the development of GPUs into real science applications. However, not only hardware is being pushed by computer graphics, but the frontier of efficient algorithms and methods are pushed as well and new application areas are popping up. During this talk, Kenny Erleben goes over three selected cases of his own work illustrating the impact computer graphics have on simulation. Erleben will present a project developing pre-processing tools for fire risk analysis using interactive smoke simulation. Further, Erleben will show how the desire for high visual detail in animation lead to a new computational moving mesh paradigm for solving general PDEs. Lastly, Erleben will show how the macroscopic perception of separating solid wall boundary conditions in computer graphics has resulted in a new boundary condition in CFD, and pushed the development of GPU accelerated linear complementarity problem solvers to overcome the performance bottleneck of the new boundary condition.

Kenny Erleben from the department of Computer Science, University of Copenhagen, is leading the development of new algorithms and data structures for doing simulation using moving meshes as well as numerical methods for optimization software and simulation software. Erleben is looking for strong industrial collaborators with great application cases for his pure research. For more information see, http://iphys.wordpress.com, http://www.opentissue.org, http://code.google.com/p/num4lcp/.Tid og sted

Dato:  12. september 2013
Tid:  16.00-18.00
Sted:  Lille UP1, DIKU, Universitetsparken 1, 2100 Kbh. Ø

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet