Cybersikkerhed - hvordan ruster vi os i Danmark?


Hør om det store cyberangreb på Estland i 2007

Akademiet for de Tekniske videnskaber (ATV), Innovationsnetværket for Finans IT og DTU inviterer til konference om cybersikkerhed i Danmark, og hvordan vi imødegår de trusler og udnytter de muligheder, som Danmark og danske virksomheder står over for i en global og digitaliseret verden. Konferencen vil bidrage med danske visioner for, hvad Danmark kan gøre for at beskytte sig mod cyberangreb.

På konferencen vil vi gennem gennem en række cases fra Estland, finansektoren m.fl. drøfte vejen til en sikker infrastruktur, videndeling og samarbejde samt den reelle danske trussel.

Se programmet her

Konferencen henvender sig til forskere, udviklingschefer i virksomheder, beslutningstagere og afdelingsledere i rådgivningsbranchen, beslutningstagere på universiteterne, i styrelser, branche- og
interesseorganisationer samt politikere.

Cybersikkerhed er en stor udfordring for den digitale udvikling af Danmark. Cybersikkerheden skal være høj, så vi ikke går glip af de muligheder, som digitaliseringen kan give i form af ny
teknologiudvikling, vækst og arbejdspladser. De kriminelle bliver mere og mere professionelle, og derfor er der brug for, at Danmark forbedrer kompetencer, hastighed og reaktionsevner i forhold til
cyber-trusler mod samfundet som helhed, virksomheder og borgere. Det kræver samarbejde og gode rammer.

Download invitation

 Tid og sted

Dato:  15. januar 2015
Tid:  kl. 9.00-15.30
Sted:  DTU, Anker Engelundsvej 1, 2800 Kgs. Lyngby, lokale 1, bygning 101
Pris:  Ordinær deltager 950 kr. Medlem af ATV og CFIR 475 kr. Studerende 200 kr.
Kontakt navn:  Konsulent Maja Lænkholm, ATV, tlf. 45 96 08 25
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  8. januar 2015

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet