Fra blå drømme til blå virksomhed


Digitalisering af søfarten 

Fremtiden for informationsudveksling i søfarten kan sammenlignes med internettets indtog på landjorden. Det kan ændre hvordan vi navigerer, administrerer og driver forretning – for kvalitetsskibsfarten. Søfartsstyrelsen har opnået momentum inden for IMO strategien 'e-navigation'.

Vi vil fastholde og udnytte dette momentum til at fremme både sikkerhed til søs og vækst i det maritime Danmark gennem offentligt / privat innovationssamarbejde med et bredere sigte.

E-Navigation handler om at øge sikkerhed og effektivitet indenfor maritim transport gennem bedre informationsudveksling på såvel skib som på land. Digitaliseringen åbner større perspektiver end blot navigationsgerningen – f.eks. i relation til intermodal transport, optimering af brændstofforbrug, reduktion af administrative byrder og optimering af service. Disse perspektiver er ofte større end de enkelte aktører i branchen kan udfylde alene.

Dansk e-Navigation seminar

Derfor inviterer Søfartsstyrelsen i samarbejde med Trafikstyrelsen, EMUC og CENSEC til det danske e-navigation seminar 'Fra blå drømme til blå virksomhed' i forbindelse med initiativet 'Lean Ship of the future'.

Seminaret afholdes for hele Det blå Danmark – og sproget er dansk. Målgruppen er skibsredere, havne, skibsagenter, landtransporten, myndigheder, forskningen, producenter af udstyr / software m.m. indenfor navigation og kommunikation, IT / data, sikkerhed med flere. På seminarets første dag deles viden aktivt, og baseret på konkrete udfordringer - defineret af deltagerne - gennemføres værdiskabende B-2-B innovationsworkshops på andendagen.

> Læs mere og se program for seminaret i invitationen her

Du kan også læse mere på http://enav.sofart.dk

Tilmelding skal ske senest den 16. august 2013 på http://www.maritimecenter.dk/konferencerogarrangementervedemuc/53248.htmlTid og sted

Dato:  20. august 2013 - 21. august 2013
Sted:  Arne Jakobsensvej 15, 2300 København S
Pris:  Deltagergebyr 1200 kr. dækker seminaret inklusive middag tirsdag aften og øvrig forplejning begge dage.
Kontakt navn:  http://enav.sofart.dk
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  16. august 2013

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet