Fremtidens madservice til ældre - mad med mere


Hvordan designer man madserviceløsninger, der lægger vægt på valgfrihed, livskvalitet og oplevelse og stadig overholder de gældende udbudsregler?

  • Hvordan udvikler man madservice til ældre borgere, så den er tilpasset den enkelte borgers behov og ønsker?
  • Hvordan designer man madserviceløsninger, der lægger vægt på valgfrihed, livskvalitet og oplevelse og stadig overholder de gældende udbudsregler?
  • Hvordan kan madservice til ældre tænkes som en investeringsservice frem for en pligtservice?
  • Og hvad siger kommunerne, og hvordan tænker virksomhederne i løsninger?

På temadagen kan du bl.a. møde Holstebro Kommune, som i et OPI-samarbejde med Anova Data A/S og DESIGN CONCERN A/S har udviklet en elektronisk bestillingsløsning. Og virksomheden SUBSTANS giver eksempler på, hvordan man kan levere gode madserviceløsninger til ældre med vægt på oplevelse og næringsværdi – og samtidig tjene penge.

Bliv klogere på den ældre bruger i et oplæg om personas-metoden og få nye perspektiver på løsninger og behov på ældremadsområdet samt den nyeste viden inden for forskning i sund aldring.

Temadagen inviterer tillige virksomheder, kommuner og forskere til at bidrage med deres erfaringer samt bud på fremtidens madservice til ældre i en spændende debat.

Målgruppe:

Temadagen henvender sig primært til private og offentlige aktører med interesse i madserviceløsninger til ældre. Der er begrænset plads til studerende.

Tilmeld dig gennem linket her senest den 28. oktober kl. 12.

> Download invitation og program herProgram

08.45-09.00   Ankomst og morgenkaffe

09.00-09.10   Velkomst

09.10-09.40   Aldring i et dynamisk perspektiv
v/ Carsten Hendriksen, Overlæge, lektor, dr. med., Bispebjerg Hospital og Københavns Universitet
Hvordan vi ældes, er en langt mere dynamisk proces, end vi troede for en generation siden. Højt op i årene har vi selv mulighed for at være med til at kreere vores liv til trods for evt. sygdom og tab.

09.40-10.05   Kommunal politik for mad til ældre – nye perspektiver
v/Pernille Hansted, afdelingsleder Mad og måltider, Københavns Kommune
Differentieret tilbud og forskellig samarbejdsparter indgår i madtilbud til ældre borgere i Københavns Kommune.
Aktørerne er: kommunale og private leverandører af madservice, frivillige organisationer og private restauranter.

10.05-10.30   Måltidet som dagens højdepunkt
v/ Anna Bentzen, Human factor specialist, Madeleines.dk
Hvordan laver man livretter til nogen, man ikke kender? I oplægget fortælles om brug af personas-metoden som et ide- og kommunikationsværktøj i offentlige køkkener.

10.30-10.50   Pause

10.50-11.05   Ingen kan løfte velfærdsudfordringerne alene – hvordan udvikler vi intelligent på tværs af sektorer og kommunegrænser?
v/ Mette Lindstrøm, projektleder for OPALL – Væksthus Hovedstadsregionens platform for offentlig-private alliancer
LIVRET 2.0. handler om mad til ældre, men indsatsen handler også om, hvordan vi kan sætte rammen for offentlig-privat samarbejde på en ny måde.
LIVRET 2.0. handler om at facilitere det konstruktive møde mellem forskellige kommuner, virksomheder, studerende og designere med en stram ramme for udvikling:
5 udfordringer, 5 teams, 5 løsninger på 5 dage. Hvordan gik det så? Og hvad kan andre, som tror på, at udvikling af den offentlige sektor skal ske på tværs af sektorer, enheder og faggrænser, lære af forløbet?

11.05-11.45   Elektronisk bestilling som bindeled mellem chauffør, kunde og køkken
v/ Anne Marie Nielsen, sektionsleder, Holstebro Kommune og Carsten Køster, medindehaver, Anova Data A/S
Holstebro Kommune har sammen med Anova Data A/S i Livret 2.0-projektet udviklet elektronisk bestilling af mad til den ældre borger – til gavn for leverancesikkerheden så vel som den sociale relation imellem borger og chauffør. I oplægget fortælles bl.a. om kommunens behov for servicedesign, fordelene ved den nye elektroniske tabletløsning samt erfaringer fra udviklingen.
Carsten vil desuden fortælle om, hvordan køkkenerne kan udnytte de digitale værktøjer til bedre service over for borgerne.

11.45-12.00   Pause

12.00-12.20   Mad med mere
v/ Troels Mølgaard, Administrerende direktør, SUBSTANS
Substans deltog i Livret 2.0-projektet ud fra to argumenter: (1) At den nuværende tendens til at centralisere og industrialisere produktionen af mad til ældre har forringet madkvaliteten uden nødvendigvis at forbedre økonomien omkring madproduktionen – og (2) At måltidet for mange ældre burde være en oplevelse tilpasset den enkelte ældres forudsætninger. Troels vil bl.a. fortælle om Substans’ tanker omkring systematisk anvendelse af halvfabrikata samtidig med at kunne leve op til en del af de økonomiske krav, som området er underlagt – uden at det nødvendigvis er ensbetydende med, at virksomheden ikke kan tjene penge på produktionen.

12.20-13.00   Panel- og plenumdiskussion

13.00-14.00   Frokost og networking

Tid og sted

Dato:  31. oktober 2013
Tid:  08.45-14.00
Sted:  Kulturhuset Islands Brygge,
Islands Brygge 18, 2300 Kbh S
Lokale: Lysthuset
Pris:  Det er gratis at deltage. Dog faktureres et no-show-gebyr på 500 kr. ved udeblivelse eller afbud på dagen.
Kontakt navn:  Marianne Bentzen, tlf. 26 700 654
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  28. oktober 2013

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet