Hvordan bliver der forretning i velfærdsteknologi?


Denne UNIK-workshop sætter fokus på de særlige vilkår, der er for at skabe forretning inden for velfærdsteknologi. Hvilken rolle spiller brugerne af de nye teknologier og services i forhold til forretning? Kan og bør de inddrages i udvikling af forretningsmodellen? Workshoppen giver mulighed for at prøve en række nye teknikker til at ’designe’ forretningsmodeller på tværs af aktører og brugere.

Foreløbigt program (download program som pdf 

10:00     Velkomst
10:10   ’Den stærke hånd’ – kan man skabe forretning i hjælpemiddel til gigtramte?
Hans Jørgen Pedersen, Invencon A/S
10:40   Offentlig-privat innovation – OPI
Mette Søndergaard Nielsen, Teknologisk Institut
11:10   Velfærdsdistribution – nye opgaver – nye forretningsmodeller
Oplægsholder annonceres senere
11:40   Nye teknikker til udvikling af forretningsmodeller (gruppeaktivitet)
12:15   Frokost
13:00   Gruppeaktivitet fortsat
13:30   Præsentation
14:00   Fysiske forretningsmodeller – hvem kan man involvere i at ’designe’ forretningen?
Jacob Buur, Syddansk Universitet
14:45   Diskussion
15:00   Tak for i dag

 

Tilmelding skal ske gennem linket her

 


Baggrund
UNIK inviterer til en workshoprække med fokus på tre centrale temaer for arbejdet med brugerorienteret innovation af velfærdsteknologi.

    Hvordan bliver teknologi til hverdag i et sundhedsfagligt team?
    Hvad sker der når behandling og velfærdsteknologi rykker ud i hjemmet?
    Hvordan skabes der forretning i velfærdsteknologi?

De tre workshops henvender sig til virksomheder, sundhedsprofessionelle, patientforeninger, forskere og undervisere - alle der er med til at skabe fremtidens velfærdsteknologi. Mere information.

Workshoprækken gennemføres af BDI-projektet - Brugerdreven innovation i udvikling af velfærdsteknologi - et af UNIKs tværgående projekter. BDI-projektet sætter brugerdreven innovation på agendaen både i og uden for UNIK partnerskabet. Læs mere om BDI-projektet her.Tid og sted

Dato:  15. august 2013
Tid:  10.00-15.00
Sted:  Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet, Alsion, 6400 Sønderborg
Pris:  Det er gratis at deltage. NB! Der er et gebyr på 500 kr. ved udeblivelse eller afbud efter 12.08. kl. 12:00
Kontakt navn:  Anne Bøgh Fangel, tlf. 22 25 53 22
Kontakt e-mail

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet