It-sikkerhed i produktionsmiljøer og i kritiske infrastrukturer


Alexandra Instituttet og Inno-Pro (Innovationsnetværket for Produktion) inviterer til gå-hjem-møde med fokus på it-sikkerhed i produktionsmiljøer. På mødet vil der være oplæg fra Alexandra Instituttets Security Lab og diskussion med deltagerne.

It-sikkerhed handler ikke længere kun om sikkerhed på PC’er, servere og smartphones. Flere og flere maskiner i produktionsmiljøer og i den kritiske infrastruktur kommer på nettet. Derfor står vi nu med it-sikkerhedsudfordringer på platforme, der før var sikret fysisk ved ikke at være i stand til at kommunikere, eller som kun kunne kommunikere over dedikerede kommunikationskanaler.

Program

15:00    It-sikkerhed: Fra kontoret og ud i produktionshallen
Gert Læssøe Mikkelsen, Alexandra Instituttet A/S
Spørgsmålet om it-sikkerhed har bredt sig fra kontorerne og ud i produktions-hallerne. Det kræver, at vi finder nye løsninger på kendte problemer i nye omgivelser.
 
15:20   CHPCOM – sikker datakommunikation i elnettet
Kasper Damgård, Alexandra Instituttet A/S
Det overordnede mål med CHPCOM-projektet er at skabe en fremtidssikret teknisk platform (et referencesystem) til de decentrale kraftvarmeværker, så de kan indgå i det intelligente elsystem med nye systemydelser. Datasikkerheden er en naturlig del af dette mål, og Alexandra Instituttet deltager i projektet med fokus på dette. Læs mere om CHPCOM her.
 
15:40   Sikkerhed med Internet of Things (IoT): Metoder og processer
Jakob Illeborg Pagter, Alexandra Instituttet A/S
Med afsæt i en række kommercielle projekter og forskningsprojekter har Alexandra Instituttet udviklet en metodik til sikkerhedsanalyse af IoT-baserede produktionssystemer. I regi af Innovationsnetværket Inno-Pro, indbyder vi til at være med i en række cases med afsæt i denne metodik.
 
16:00   Rundbordsdiskussion: Kort om hvilke udfordringer du har, og hvilke løsninger du ser
Her vil vi gerne have dig lidt på banen til en kort diskussion om, hvilke udfordringer du har i forhold til IoT-sikkerhed, og hvilke løsninger du ser – eller hvilke løsninger du mangler.
 
16:30   Netværk og snacks
      

 Tid og sted

Dato:  8. juni 2015
Tid:  15:00 - 17:00
Sted:  Alexandra Instituttet A/S, Åbogade 34, 8200 Aarhus N
Kontakt navn:  Gert Læssøe Mikkelsen
Kontakt e-mail

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet