Konference: Velfærdsløftet er lige om hjørnet


UNIK og Lev Vel afholder konference og fremviser resultaterne af deres projekter.
På konferencen guider Reimer Bo os frem til resultaterne af UNIK og Lev Vels målrettede arbejde igennem fire år, og du får svar på, hvordan den sundhedsteknologi, der skal sikre bedre velfærd for ældre danskere og for patienter med kroniske lidelser, kommer til at fungere.

Konferencens hovedtalere byder på to interessante indspark:

Kevin Dean, bl.a. gæsteprofessor på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på Syddansk Universitet, fortæller om, hvordan National Health Service, NHS, tilskynder innovation i Storbritannien og om de overvejelser, man
som virksomhed bør have, når man vil ind på markedet for sundhedsteknologi.

Jan Rose Skaksen, direktør i KORA og professor i økonomi, taler om, at vejen til mere velfærd går gennem øget produktivitet i den offentlige sektor under overskriften: Mere
velfærd kræver øget produktivitet – men hvordan?

På de parallelle sessions, præsenterer UNIK og Lev Vel resultater fra deres projekter.

I paneldebatten stiller Reimer Bo skarpt på de faktorer, der har indflydelse på, om sundhedssektoren investerer i velfærdsteknologi. Reimer Bo guider deltagerne gennem udstillingen, som bygger på viden og resultater fra UNIK og Lev Vel. I løbet af dagen bliver der rig lejlighed til at udveksle erfaringer og netværke med centrale personer inden for velfærdsteknologi.

Konferencens moderator er Reimer Bo, kendt fra DR1, hvor han blandt andet har været vært på "21 Søndag" og talkshowet "Reimers".

Tilmelding skal ske gennem linket her senest den 13. oktober 2013.

> Download invitation herProgram

09.30   Velkomst

09.45   Jan Rose Skaksen, direktør i KORA
Mere velfærd kræver øget produktivitet

Jan Rose Skaksen gør os klogere på de tanker, der ligger bag denne påstand, og giver sine bud på, hvordan velfærdsteknologi kan bidrage til øget produktivitet i sundhedssektoren.

10.15   Pause udstilling og interview v/Reimer Bo

11.00   Parallelle sessions
Session A - En stor andel af ældre i eget hjem skal indtage medicin flere gange dagligt. Mange af dem får ikke indtaget korrekt dosering, hvilket har stor betydning for deres helbred og velbefindende.
Med udgangspunkt i de ældres behov har Lev Vel i et samarbejde mellem offentlige og private aktører udviklet bud på teknologiske løsninger, der kan give de ældre en hjælpende hånd.

Oplæg:
- Den Intelligente Pilleæske v/ Specialist, Electronic Sketching, Mikkel Leth Olsen, Delta
- Medicinhåndtering og selvmonitorering i eget hjem - to Lev Vel projekter v/Ph.D Erik Grönvall, Århus Universitet
- DoseCan - et medicin reminder system v/direktørJesper K. Thomsen, Jesper K Thomsen ApS

Session B - Målrettet træning foregår i dag oftest 1 til 1 mellem patient og fysioterapeut kombineret med, at patienten træner hjemme. Men der er muligheder for at gøre det på andre måder. Ved at anvende sensorteknologi er det muligt for fysioterapeuten at følge patientens træning i hjemmet langt mere intensivt og dermed både øge kvaliteten af træningen og nedsætte behovet for det direkte møde mellem fysioterapeut og patient.
Hør om de spændende løsninger der er udviklet og testet i UNIK.

Oplæg:
- Redskaber i Fremtidens Træningsplatform v/lektor Anders Stengaaard Sørensen, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet
- Teleterapi i hverdagsrehabilitering v/lektor Jytte Tolstrup & fysioterapeut, adjunt Karin Pedersen, Professionshøjskolen Metropol
- ICURA – udvikling af en interaktiv, mobil og fleksibel løsning til patient genoptræning v/projektleder Lars Mønsted Nielsen,
VIA University College & direktør Jakob Mandø, ICURA

12.00   Frokost, udstilling og networking

13.00   Innovation, Health & Wealth - Solving the NHS’ Innovation challenges (på engelsk)
v/Kevin Dean, visiting professor, Maersk Mc-Kinney Moller Institute,
University of Southern Denmark
Kevin Dean will describe how the National Health Service, NHS (UK), is driving innovation through its Innovation Health & Wealth Programme, including the advent of Academic Health Science Networks. Kevin will also share his thoughts on incentives for innovation and what healthcare technology companies need to consider when approaching the healthcare market.

13.45   Pause, Udstilling og Interview v/Reimer Bo

14.15   Parallelle sessions
Session C - At have en kronisk sygdom og samtidig leve et godt aktivt liv i eget hjem kan være en udfordring. Ny teknologi giver dog nye muligheder for at gøre livet lettere. UNIK og Lev Vel har sat fokus på en række områder, hvor vi mener at ny teknologi kan hjælpe: sammenhængende patientforløb, mulighed for selvmonitorering, tidlig diagnose, og træningsteknologi.

Oplæg:
- Projekt DiaNerve – Tidlig opsporing af nerveskade giver ny viden og forebygger amputationer v/seniorforsker Ph.D Niels
Ejskjær, Århus Universitet
- A ka klare mæ selv v/partner Tobias Høher, Sekoia & teamleder Kirsten Svendsen, Holstebro Kommune
- Teledi@log – telerehabilitering af hjertepatienter v/lektor Birthe Dinesen, SMI, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

Session D - Hvordan skabes gode resultater i et samarbejde mellem offentlige og private aktører? Hvor er udfordringerne og gevinsterne? Hør nogle bud fra både private og offentlige partnere fra UNIK og Lev Vel.

Oplæg:
- Kronikerjournalen/Shared Care Platform v/enhedschef Tove Lehrmann, Region Syddanmark
- Brug brugerne i alle faserne af et udviklingsprojekt v/projektleder Anne Bøgh Fangel, Alexandra Instituttet
- Lev Vel’s OPI-erfaringer – lessons learned fra innovationssamarbejder imellem offentlig og private virksomheder og forskere v/programleder Gundhild Sander & programleder Peter Carstensen, Lev Vel.

15.15   Pause

15.30   Paneldebat
Markedet bugner med velfærdsteknologiske løsninger.
De fleste løsninger er både udviklet og testet i samarbejde med sundhedssektoren, men implementeres ofte ikke efterfølgende trods gode testresultater. Hvad skal der til, for at sundhedssektoren investerer i velfærdsteknologi?
Deltagere i paneldebatten:
• Martin Broch Pedersen, direktør, CGI
• Dorthe Kusk, afdelingsleder, Region Syddanmark
• Morten Bierbaum, vicedirektør, Welfare Tech
• Ole Langvad Wessby, direktør, Sekoia
• Christian Gravesen, chefkonsulent, Dansk Industri
• Peter Simonsen, chefrådgiver, Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark
• Claus Ugilt Østergaaard, udviklingskonsulent, Esbjerg Kommune
• Anne Skjoldan, leder af Enhed for Velfærdsteknologi, Gladsaxe Kommune

16.45   Afslutning på konferencen

Tid og sted

Dato:  23. oktober 2013
Tid:  09.00-16.45
Sted:  DGI-Byen, Tietgensgade 65, 1704 København V
Pris:  400,- + moms. Tilmelding er bindende.
Kontakt navn:  Lea Gulstav, tlf. 51527181
Tilmeldingsfrist:  8. oktober 2013

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet