Kursus: Forskning med faktura


13. juni 2013 i København

I europæiske projekter er store og små virksomheder, universiteter m.fl. sammen om at løfte en fælles udfordring. Lær hvordan du håndterer potentielle interessemodsætninger, lever op til EU's krav, og samtidig sikrer vejen til et afkast af resultaterne.

Indhold

Kurset giver dig en grundig indføring i programmernes regler for videnhåndtering og intellektuelle ejendomsrettigheder. Desuden får du redskaber til at forebygge og håndtere potentielle konflikter mellem projektpartnere, og viden, som du kan bruge til at optimere din udnyttelse af projektresultaterne.

Du vil bl.a. få svar på følgende spørgsmål:

 • Hvem ejer projektresultaterne?
 • Hvilke aftaler og regler lægges til grund for et europæisk samarbejdsprojekt?
 • Hvilke aftaler kan jeg indgå med mine projektpartnere om f.eks. publicering og kommercialisering, og i hvilken udstrækning er jeg forpligtet, efter projektet er afsluttet?
 • Hvilke krav stiller EU til udnyttelse og formidling af projektresultater?
 • Hvad betyder kravet om open access for mit ejerskab af projektresultaterne?

Dit udbytte

På kurset bliver du skarp på:

De typiske interessemodsætninger, der kan opstå i et projektkonsortium, og hvordan de bedst muligt kan håndteresAftalegrundlaget for europæiske samarbejdsprojekter og de bindinger og muligheder, du har under og efter projektetHvordan en strategi for intellektuelle ejendomsrettigheder kan styrke et projekt allerede i ansøgningsfasenHvordan man udarbejder en plan for resultatudnyttelse og formidling (PUDF).

Deltagere

Kurset er til dig, der er i gang med eller overvejer at deltage i et samarbejdsprojekt under det nuværende FP7 eller det kommende program, Horizon 2020. Du arbejder sandsynligvis i en SMV eller stor virksomhed, er forsker på et universitet, forskningsadministrator eller konsulent.

Kursusform

Vi kombinerer oplæg med øvelser og konkrete, illustrative cases fra FP7. Undervisningsformen kræver dit aktive medspil. Vi underviser på dansk.

Holdstørrelse

Maksimalt 15 deltagere.

Kursusmateriale

Der udleveres kursusmateriale på dagen for kurset. En stor del af kursusmaterialet vil være på engelsk.

Kursusnummer

130613

Tilmelding

Tilmelding skal ske til EuroCenter på e-mail: tilmelding-ec@fi.dk – senest to uger før kurset. Angiv venligst:

 • navn
 • titel
 • virksomhed/forskningsinstitution/brancheorganisation
 • adresse
 • telefon
 • e-mail
 • EAN- eller CVR-nummer
 • kursusnummer.

Betaling

Vi udsender en faktura efter kurset

Afbud

Fristen for afbud er to uger før kurset. Herefter er tilmeldingen bindende, og kursusgebyret refunderes ikke. Bliver du forhindret i at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet

Læs mere her: http://fivu.dk/aktuelt/arrangementer/2013/forskning-med-fakturaTid og sted

Dato:  13. juni 2013
Tid:  09.00-16.00
Sted:  København
Pris:  3.000 kr. + moms
Kontakt navn:  Kim L. Kryger, tlf. 72318288
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  30. maj 2013

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet