Samarbejde og forretning - Modeller for fremtidens telemedicin og -sundhed


Projektet Telemed.nu inviterer til en hands-on workshop  for udbydere, aftagere og leverandører inden for telemedicin/telesundhed.

Workshoppen fokuserer på samarbejdsformer, processer og forretningsmodeller  for telemedicin og vil gennem praktiske øvelser hen over dagen give virksomheder og offentlige aktører mulighed for at komme med konkrete idéer til optimale samarbejdsformer inden for telemedicin og telesundhed. Dagen vil tage udgangspunkt i en relevant, fiktiv udfordring, som deltagerne samarbejder om at løse.

Formålet med workshoppen er at give deltagerne lejlighed til at diskutere muligheder og modeller for samarbejde omkring konkrete telemedicinske løsninger. Resultatet af workshoppen vil give et indblik i potentielle samarbejdsparters behov og udfordringer, og deltagerne vil få mulighed for at påvirke de samarbejdsmodeller, som projektet Danmark som telemedicinsk foregangsland vil arbejde med fremover.

Telemedicin og telesundhed fordrer nye måder at samarbejde på mellem det offentlige, det private og borgerne. Feltet rummer en lang række fordele som f.eks. mere tid til borgeren, bedre behandlingsforløb, forebyggende selvmonitorering, besparelser for det offentlige og store forretningsmuligheder for både større og mindre virksomheder. Samtidig er der udfordringer i forhold til, hvordan mange aktører samarbejder, hvordan man inddrager borgerne, hvordan man sikrer, at der er en fornuftig sammenhæng mellem de, der har udgifterne og de, der får glæde af besparelserne, og hvordan man sikrer, at relevante aktører har adgang til den nødvendige it-infrastruktur.

Alt dette vil vi bringe i spil på en workshop d. 28. november fra kl. 10.00-15.00 på Alexandra Instituttet i Aarhus.

Tilmeld dig til sbr@alexandra.dk senest den 18. november efter først til mølle-princippet, hvorefter mere info/program følger.
____________________________________________________

Danmark som telemedicinsk foregangsland: Telemed.nu
Danmark får flere ældre med kroniske lidelser og livsstilssygdomme samtidig med at mange gerne vil undgå hospitalsindlæggelse, og derfor stiger efterspørgslen på telemedicinske løsninger.Udviklingen risikerer at gå uden om de danske virksomheder, som hidtil mest har lavet enkeltstående løsninger. Alexandra Instituttet, DELTA, FORCE Technology og Teknologisk Institut er gået sammen om at udvikle et telemedicinsk forretnings- og software-økosystem. Et økosystem, der skaber sammenhæng og markedsudvikling – og dermed markant fremdrift for telemedicinske virksomheder og for sundhedsvæsnet i Danmark.

Projektet skal udvikle rammer og værktøjer, der skaber sammenhæng og fremdrift for telemedicin og velfærdsteknologi i Danmark. Arbejdet er baseret på den nyeste viden på feltet og en grundig kortlægning af området. Økosystemet vil omfatte forretningsmodeller og fælles tekniske snitflader, kerneteknologi og infrastruktur som giver kommercielle udbydere inden for telemedicin mulighed for at tilbyde deres forskelligartede komponenter i en samlet ramme, hvorfra løsninger kan sammensættes på tværs af forskellige leverandører og brugere.

Arbejdet vil skabe grundlaget for, at leverandørerne kan møde forventningerne både i Danmark og på eksportmarkederne. Projektet samarbejder med National Sundheds-it (NSI) om national koordinering af infrastrukturarbejdet og med KIH og Telecare Nord om deres system Open Tele – det første Open Source telemedicinske system, der anvendes i storskala i Danmark.

Resultatkontrakten "Danmark som telemedicinsk foregangsland" løber 2013-2015 og er støttet af Rådet for Teknologi og Innovation.Tid og sted

Dato:  28. november 2013
Tid:  10.00-15.00
Sted:  Alexandra Instituttet, Åbogade 34, 8200 Århus N
Pris:  Deltagelse er gratis, men der er et no-show gebyr på 500 kr.
Kontakt navn:  Gunnar Kramp, tlf. 23 66 97 29
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  18. november 2013

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet