Sundhedsdatas veje i sundhedsvæsnet: Den nære fremtid


Kom og deltag når UNIK, LevVel og Welfare Tech holder seminar om sundhedsdata tirsdag den 4. juni kl. 9.30-16.00 hos CPH Conference (DGI-byen) i København.

Dagen har fokus på DIGITALISERINGEN AF DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN, som i disse år er i en rivende udvikling, hvor der hele tiden opstår nye muligheder for at anvende patientnære data. Samtidig bliver telemonitorering og teledataopsamling dagligdag for stadig flere mennesker, fx i forbindelse med behandling i hjemmet.

Hvilke konkrete muligheder opstår på baggrund af referencearkitekturen for at gemme data på en måde, så de er tilgængelige på tværs i sundhedsvæsnet?hvilke muligheder giver det virksomheder for at udvikle og sælge nye innovative løsninger til sundhedsvæsenet, oghvordan sikrer vi, at systemerne taler sammen?

Kom og hør en række aktører med baggrund i igangværende projekter - regionale som kommunale - fortælle, hvordan de har og vil arbejde med sundheds-it i lyset af referencearkitekturen og få et indblik i hvilke perspektiver, disse aktører kan se opstå på denne baggrund.

Læs hele programmet for dagen i invitationen her og tilmed dig her senest den 31. maj. Seminaret koster 500 kr. inkl. moms og henvender sig primært til private og offentlige aktører med interesse i sundheds-it og opsamling af patientnære data.

Du kan også læse mere om arrangementet her.

Arrangører:Tid og sted

Dato:  4. juni 2013
Tid:  10.00-16.00
Sted:  CPH Conference (DGI-byen), Tietgensgade 65, 2. sal, 1704 København V. Lokale: Enghave Plads/Kødbyen
Pris:  500 kr. inkl. moms
Kontakt navn:  Jakob Bakke, 24 66 74 27
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  31. maj 2013

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet