Temadag: Design af digitale processer


Temadag/workshop om design af digitale processer, hvor vi går bag om BPMN, arbejdsprocesmodeller og digitalisering.

På workshoppen vil deltagerne gennem oplæg og øvelser lære om Business Process Model and Notation (BPMN) standarden, og hvordan den kan bruges til at beskrive arbejdsgange og forretningsprocesser med henblik på både proces-dokumentation, forbedringer og digitalisering.

Målet er at sætte deltagerne ind i bagrunden for BPMN, notationens muligheder og begræsninger. Deltager sættes også i stand til at bruge grundelementerne i BPMN korrekt til hurtigt at beskrive egne processer i et state-of-the-art BPMN-værktøj, Signavio Process Editor. Værktøjet er on-line og gratis i en 30-dages prøveperiode.

Dit udbytte

Deltagere i temadagen vil efter temadagen

  • kende til og kunne bruge grundelementerne i BPMN 2.0
  • have kendskab til og kunne bruge et state-of-the-art BPMN-værktøj til at beskrive arbejdsgange og  forretningsprocesser
  • forstå baggrunden for BPMN og Business Process Management
  • have indsigt i BPMNs begrænsninger

Program for temadagen

8.30 - 9.00      
Ankomst, registrering og morgenmad

9.00 - 9.30      
Introduktion og præsentation af deltagere og program

9.30 - 12.00
BPMN - standarden - hvordan den kan bruges til at beskrive arbejdsgange og forretningsprocesser med henblik på både proces-dokumentation, forbedringer og digitalisering.

12.00 - 13.00  Frokost

13.00 - 15.30  
Brug af grundelementerne i BPMN til hurtigt at beskrive egne processer i et state-of-the-art BPMN-værktøj.

15.30 - 16.00  Opsamling og evaluering

Underviser

Thomas Hildebrandt

Thomas Hildebrandt er lektor på IT Universitetet i København og er forfatter af en række videnskabelige artikler om teknikker til at beskrive fleksible arbejdsprocesser. 

Thomas er leder af flere forskningsprojekter om proces-orienteret it og faglig koordinator for interessegruppen for processer og it i innovationsnetværket infinit.

Thomas er endvidere tilknyttet VidenDanmark som specialist med fokus på digitale processer, og er faglig facilitator på videngruppen om digitalisering og procesorientering.

Kursusleder

Kursusleder på temadagen er Bent Schou, VidenDanmark.

Læs mere om arrangementet på http://www.videndanmark.dk/index.php?id=768Tid og sted

Dato:  19. juni 2013
Tid:  09.00-16.00
Sted:  Bibliotekarforbundets lokaler, Lindevang Allé 2, Frederiksberg
Pris:  2500 kr + moms. Medlemmer i VidenDanmark betaler halv pris.
Tilmeldingsfrist:  12. juni 2013

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet