Velfærdsteknologi - Hvordan tilpasses den til aldringsprocessen?


Temadagen sætter fokus på adaptive systemer inden for velfærdsteknologi, dvs. systemer og teknologier som tilpasser sig aldringsprocessen.

Hvordan udvikler man velfærdsteknologiske løsninger, der løbende tilpasser sig den ældre borgers formåen, dagligdag og ståsted i livet? Og hvordan designes teknologien, så den bedre kan følge den ældres behov, både her og nu og i fremtiden?

Temadagen sætter fokus på adaptive systemer inden for velfærdsteknologi, dvs. systemer og teknologier som tilpasser sig aldringsprocessen.
Dagen byder på en række af inspirerende oplæg samt networking. Kom og hør eksempler på spændende projekter, udfordringer, erfaringer og succesfulde løsninger fra både virksomheder, forskere og kommuner.

Mød bl.a. Gentofte Kommune, som fortæller om deres erfaringer med leg og træning på robotteknologiske fliser. Virksomhederne PlayAlive og CIM-gruppen fortæller om teknologier, som motiverer ældre borgere til aktiv inddragelse i egen hverdag og sundhed. Deltag i en spændende debat med oplægsholderne, og sæt dit præg på udviklingen af fremtidens velfærdsteknologi til ældre.

Målgruppe:

Temadagen henvender sig primært til private og offentlige aktører med interesse i velfærdsteknologi. Der er begrænset plads til studerende.

Tilmelding skal ske gennem linket her senest den 25. november kl. 12.

> Download program og invitation herProgram

08.45-09.00   Ankomst og morgenkaffe

09.00-09.10   Velkomst

09.10-09.40   Værdiskabende velfærdsteknologi – til ældre
v/ Niels Helms, forsknings og innovationschef UC-Sjælland
Velfærdsteknologi skal skabe tryghed – og afhjælpe fysiske og sociale funktionsnedsættelser. Disse har særlig relevans i forhold en stadig ældre befolkning, som samtidig er en brugergruppe med særlige user experience-udfordringer. Hvordan udvikler vi teknologier, der opleves som både værdifulde og værdiskabende af brugere og af personale? Trends, drivere, teknologiformer og kritiske succesfaktorer er nogle af de emner, Niels Henrik vil adressere i sit oplæg.

09.40-10.20   Playware velfærdsteknologi med dokumenteret effekt – oplæg 1
v/ Henrik Hautop Lund, professor DTU & Entertainment Robotics
De robotteknologiske fliser er en modulær interaktiv teknologi, der gennem leg skaber fysisk bevægelse f.eks. blandt ældre, blandt hjertepatienter og blandt hjerneblødningspatienter i genoptræning. Flisernes modulopbygning gør, at de let kan tilpasses til individuelle behov og individuelle niveauer i træning og leg. Videnskabelige effektstudier viser særdeles gode resultater, som er opnået blot ved meget kort tids leg med de robotteknologiske fliser.

De legende Mennesker - træning gennem leg – oplæg 2
v/ Forebyggelseschef Torben H. D. Petersen, Gentofte Kommune
De Legende Mennesker var et kvalitetsudviklingsprojekt under sundhedspolitikken i Gentofte Kommune. Vi undersøgte, om 32 ældre fra 65 til 96 år og 19 børnehavebørn kunne have udbytte af at lege/træne på robotteknologiske fliser, der var udviklet af Center for Playware (DTU). De sundhedsmæssige effekter var overraskende gode, da både børnene og de ældre havde stort udbytte af den legende træning.
Oplægget vil fokusere på de sundhedspædagogiske overvejelser og resultater fra projektet.

10.20-10.35   Pause

10.35-11.15   Adaptive borgerskærme i plejeboliger
v/ Søren Møller, Teknisk Direktør, CIM Gruppen og Bente Møldrup Andersen, Funktionsleder, Plejeboligerne Bøgelund
Det er et ønske, at teknologien kan understøtte det individuelle borgerperspektiv og borgerinddragelse i hverdagen og dermed styrke den sundhedsfremmende arbejdsmetode, også hos de mest plejekrævende borgere i kommunen. Så hvordan kan teknologi understøtte individuel borgerinddragelse under dokumentationen af plejeydelser?

11.15-11.40   Adaptiv legepladsteknologi i praksis – til ældre
v/ Lau Kofoed Kierstein, R&D Manager, PlayAlive A/S
PlayAlive har gennem de sidste år deltaget i en række velfærdteknologiske projekter. Her er PlayAlives interaktive legeplatform anvendt til at motivere ældre til mere fysisk aktivitet. Lau vil fortælle om de adaptive systemer i praksis.

11.40-11.55   Pause

11.55-12.20   Hvad vil vi med velfærdsteknologi?
v/ Kasper Hallenborg, Ph.d. og lektor på Mærsk Instituttet, Syddansk Universitet
Velfærdsteknologi er på alles læber, men har vi klare forventninger og strategier til, hvor vi skal hen? Oplægget giver en række bud på den teknologiske udvikling og forskning inden for velfærdsteknologi og belyser samtidig udfordringerne ved tilpasninger og integration, som er nødvendige, for at velfærdsteknologien kan blive en succes.

12.20-13.00   Diskussion med oplægsholdere og deltagere

13.00-14.00   Frokost og networking

Tid og sted

Dato:  28. november 2013
Tid:  08.45-14.00
Sted:  Kulturhuset Islands Brygge,
Islands Brygge 18, 2300 Kbh S
Lokale: Lysthuset
Pris:  Det er gratis at deltage. Dog faktureres et no-show-gebyr på 500 kr. ved udeblivelse eller afbud på dagen.
Kontakt navn:  Marianne Bentzen, tlf. 26 700 654
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  25. november 2013

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet