Open data – få inspiration til at bruge offentlige data i din forretning


Open Data Aarhus og Innovationsnetværk Service Platform inviterer virksomheder til et inspirationsarrangement, hvor vi stiller skarpt på, hvordan virksomheder og offentlige institutioner i fællesskab kan fremme anvendelse af og værdiskabelse med open data.

Aarhus Kommune og en lang række offentlige institutioner stiller mængder af data gratis til rådighed for danske virksomheder. Inden for alle brancher vil virksomhederne kunne udnytte potentialerne i open data som råstof til innovation af nye produkter og services, markedsføring, beslutningsstøtte og meget mere. 

Dagen indledes med en introduktion til open data og datadrevet forretningsudvikling. Derefter fortæller virksomheder fra forskellige brancher om, hvordan de skaber værdi ved at anvende open data. 

Vi slutter af med en Data-markedsplads, hvor virksomheder og kommunens dataudbydere får mulighed for at mødes og have en dialog om muligheder, ønsker og ideer til fremtidens open data-samarbejde.

TILMELDING foregår via Innovationsnetværk Service Platforms hjemmeside.

 

 

Program

09:00   Velkomst og introduktion til open data og datadrevet innovation
v/ Birgitte Kjærgaard, projektleder, Open Data Aarhus
 
09:20   Inspiration fra danske og internationale projekter baseret på open data
v/ João Fernandes, specialist ICT engineer, Alexandra Instituttet A/S
 
09:45   Virksomhedscases
Tre virksomheder fortæller om deres forskellige måder at arbejde med open data.
 
11:10   Præsentation af udvalgte dataejere fra Aarhus Kommune
  • Bibliotek & Borgerservice
  • Dokk1
  • Teknik & Miljø
  • Affald Varme
  • Børn og Unge
  • Borgmesterens Afdeling
  • Sundhed og Omsorg
11:30   Data-markedsplads: mød dataejerne
v/ Jørgen Rasmussen, Service Platform
Scenen er sat for dialog, videndeling, samarbejde og innovation.
 
12:30   Opsamling på dagen
Hvordan kommer vi videre med open data, samarbejde, projekter osv.
 
12:45   Sandwich og netværk

 

Download program som pdf. 


Om ODAA Open data Aarhus
Open Data Aarhus er et projekt under SmartAarhus, som er et initiativ, der skal bringe den digitale dagsorden frem i allerforreste række i Aarhus og Region Midtjylland. Formålet med Open Data Aarhus er at gøre data åbne og frit tilgængelige for at understøtte erhvervsudvikling, vækst og transparens ved en højere grad af udnyttelse af data. Iværksættere, virksomheder, borgere, institutioner m.fl. får mulighed for at tilgå data og få indsigt i deres by samt forvandle data til nye services og applikationer. Dermed skabes der merværdi ud af de mange data, der i forvejen indsamles i kommunen.
Se mere på www.odaa.dk og www.smartaarhus.dk.

Om Innovationsnetværk Service Platform
Service Platform er et landsdækkende netværk for samarbejde mellem virksomheder og forskere. Netværkets aktiviteter giver virksomheder adgang til de nyeste landvindinger inden for serviceinnovation. Målet er at skabe vækst og beskæftigelse i danske virksomheders serviceforretning. Service Platform har eksisteret siden 2011 og har 1100 medlemmer. Alexandra Instituttet er partner i netværket.
Se mere på www.serviceplatform.dk.Tid og sted

Dato:  7. april 2016
Tid:  9:00 - 12:45
Sted:  DOKK1
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
Pris:  Det er gratis at deltage
Kontakt navn:  Jacob Rolf Jensen
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  4. april 2016

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet