Fleksibel, effektiv og samskabt sagsbehandling


Seminarets fokus er bedre digital sagsbehandling. Vi mener, det er vigtigt, at sagsbehandlere får styring over sagsbehandlingssystemet – og ikke omvendt!

En af indlægsholderne, Globeteam, skriver om sit indlæg: Mange offentlige myndigheder går nu efter målrettet automatisering, hvor systemerne skal overtage og aflaste mest muligt. Samtidig efterspørger man mere fleksible it-systemer til at understøtte den dynamik og foranderlighed, der er et grundvilkår i forvaltningen. Der er flere veje at gå i digitalisering af sagsbehandlingen. Med udgangspunkt i Globeteams rapport fra starten af året, ser vi på, hvordan man griber det an, hvad systemerne kan, og hvor langt frontløberne er nået.

Program

10-00-10.15 

Ankomst og kaffe

10.15-10.20 Velkomst
v. Jørgen Biegel, InfinIT

10.20-11.20

Effektiv digitalisering af sagsbehandling med DCR-graphs 
v. direktør Morten Marquard, Exformatics A/S

DCR-Graphs er en unik deklarativ procesteknologi til effektiv procesunderstøttelse i it-systemer, som har vist meget lovende resultater og er et opgør med de traditionelle fastlåste Workflows, som ofte ikke understøtter videnmedarbejderes komplekse arbejdsgange tilstrækkeligt. Exformatics fortæller, hvad DCR-Graphs er og viser, hvordan man beskriver regler for sine processer direkte i værktøjet, kvalificerer sin procesbeskrivelse via simulering af arbejdsgangene OG integrerer dem direkte i it-systemerne - alt sammen helt uden at kode.

DCR-Graphs anvendt i KMD Workzone
v. Uri Pais og Lasse Hende Nørgaard, KMD A/S

Hvordan KMD WorkZone ved hjælp af DCR-Graphs teknologien kan understøtte fleksible sagsaktiviteter.

11.20-11.30 Pause

11.30-12.30

Robotter eller ny generation ESDH?
v. Inge Bograd, Globeteam

Digitalisering af sagsbehandlingen - der er flere veje at gå.

EcoKnow: Effektiv, Compliant og samskabt digitalisering af vidensarbejde
v. Thomas Hildebrandt, ITU

Orientering om nyt forskningsprojekt sammen med bl.a. KMD, Exformatics og Globeteam.

Projektet omhandler fleksible sagsbehandlingssystemer til kommunerne og staten, hvor sagsbehandlere og borgere kan bruge data fra tidligere sager til at finde den bedste vej til målet.

12.30-13.30

Frokost

 Tid og sted

Dato:  2. november 2017
Tid:  kl. 10.00-13.30
Sted:  IT-byen Katrinebjerg, Incuba Science Park, Åbogade 15, 8200 Aarhus N, Store Aud.
Pris:  Deltagelse er gratis, men tilmelding er påkrævet. Der beregnes et no-show-gebyr på 250 kr.
Kontakt navn:  Jørgen Biegel, tlf. 40 50 25 21
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  31. oktober 2017


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet