Fremtidens digitale virksomhed


Industri 4.0 er en vision om at udvikle og effektivisere europæiske virksomheder for at forebygge disruption og for at blive konkurrencedygtig i forhold til offshore lande.

Deltag i ATV's temamøde om Fremtidens digitale virksomhed

Mange tror, at disruption kun rammer finanssektoren og handelsvirksomheder, der udfordres af online-salg. Men også produktionsvirksomheder må ruste sig til at kunne tage konkurrencen op med nye aktører og koncepter.

De fleste forbinder industri 4.0 med at sætte strøm til processer og forbinde al information på tværs af virksomheden; men industri 4.0 er lagt mere end det: Det er også:

  • Nye smarte produkter, der er online og med indbygget intelligens (IoT)
  • Nye services baseret på IoT
  • Brug af big data-teknologier til kunde- og produktionsanalyser
  • Tættere samarbejde med leverandører i værdikæden.

ATV’s temagruppe for Videns- og teknologibaseret produktion ønsker at folde visionerne om Industri 4.0 ud og inviterer i samarbejde med temagruppen for Digitalisering og big data samt projektet Fremtidens digitale virksomhed til et tværfagligt temamøde den 20. marts 2017 med fokus på muligheder og erfaring inden for industri 4.0. Vi stiller skarpt på, hvordan danske virksomheder kan inspirere hinanden til at komme i front med udviklingen, og drøfter, hvordan vi kommer videre.

Download programmet for dagen her

 

 

Fremtidens digitale virksomhed er et projekt, som gennemføres med støtte fra Industriens Fond for at omsætte visionerne om Industri 4.0 og Internet of Things (IoT) til konkret handling i virksomhederne. Se mere: www.indesmatech.dk

Målgruppen er både ansvarlig for teknik/udvikling og for forretningsudvikling i såvel udbyder- som aftagervirksomheder. Det kan derfor være en god idé med flere deltagere fra hver virksomhed. Som led i projektet tilbydes eksperthjælp til virksomheder, som samles i 3-5 mands grupper, der samarbejder om løsning af innovative business- og use-cases. Grupperne kan sammensættes af personer med forskelligt, men sammenfaldende fokus - det være sig forretning, teknik/udvikling eller salg.

Grupperne coaches af eksperter fra projektets partnere i det omfang, der er brug for, dog højst 50 timer pr. gruppe. Prisen for hele forløbet vil være 1.000 kr. pr. deltager. Det er ikke en betingelse for eksperthjælp, at man deltager i seminaret.

Efter temamødet vil der være mulighed for separate drøftelser om eksperthjælp med Tom Togsverd. Aftal gerne nærmere herom på forhånd ved at kontakte tto@indesmatech.dk eller mobil 20 68 33 43.

 

Arrangementet afholdes i samarbejde mellem ATV, InfiniT og Rockwoll

 Tid og sted

Dato:  20. marts 2017
Tid:  Kl. 12.00-16.30
Sted:  ROCKWOOL International A/S, Hovedgade 584, C, 2640 Hedehusene
Pris:  Akademimedlemmer og partnermedlemmer af ATV samt InfinIT-medlemmer 375 kr. ekskl. moms. Ikke-medlemmer 750 kr. ekskl. moms.
Kontakt navn:  Konsulent Jesper Grenaa, ATV tlf. 45 96 08 25
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  13. marts 2017

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet