Genanvendelse af software - Introduktion af indlæg

Tanken er, at seminarets indlæg kan ses som oplæg til drøftelser mellem alle seminarets deltagere. I gruppen af indlægsholdere har vi haft en livlig dialog om seminarets tema. Nedenfor nævnes nogle stikord fra dialogen, som uddyber programmet.

Genanvendelighed af software v. Stephan Korsholm, ViaUC

  • Metoder og processer til at højne genanvendelighed og håndtering af kompleksitet i indlejret software

Leverandør af 3. partssoftware v. Lars Christensen, GateHouse

  • Hvordan vi udvikler og vedligeholder et embedded softwareprodukt, som skal køre på 5+ vidt forskellige embedded platforme, som underleverandør
  • Udfordringer i forbindelse med integration på de forskellige platforme, bl.a. ting som man måske skal være opmærksom på ifbm. genbrug
  • Change process på tværs af alle platforme, med kunder og produkter i alle faser af processen
  • Brug af 3. parts komponent i udviklingsprocessen
  • Open-source-klausuler i Terms & Conditions

Udsnit af dialog mellem:


Stefan Pielmeier, Cobham og
John Kaasgaard, Grundfos

Hvor er forskellen mellem SW genbrug og køb af software fra ekstern? Hvilke processer er de samme?
Genbrug er ofte i den eksisterende arkitektur eller en arkitektur, der kan shapes, så portering/genbrug er muligt. Indkøb derimod er basis features, der skal tilrettes eller wrappes ind i/på ens arkitektur.

At få et stykke genbrugeligt SW til et projekt er lige præcis det samme som at gå ud i byen og købe det fra ekstern, der skal trigges de samme tanker.
Enig i at core-feature sættet for den købte funktionalitet skal analyseres på samme vis, have de samme spørgsmål omkring vedligeholdelse, portabilitet, kvalitet … Min erfaring er dog, at der er meget stor forskel. Genbrug (=inhouse eksisterende) er ofte til ens platforme/arkitekturer, og har den virket én gang, er det ikke det store at flytte den mellem flere arkitekturer.

Jeg er enig i, at gode metoder til arkitektur og analyse er nødvendige, men det er de til alt software, det må vi gå ude fra, at folk har styr på.
Ja – men de fleste opdager for sent, at det tager noget mere tid at implementerer (og ikke mindst teste og senere portere) selv mindre dele - netop pga. mangel på arkitektur, eller man har den ’forkerte’ arkitektur.

Kan vi måle, hvor god software er? Hvornår har det tilstrækkelig modenhed til at blive genbrugt? Og hvad med administration af de varierende krav mellem de enkelte ”kunder” til et genbrugs-stykke software?
”God software” er vel lig med ”krav vs test” og videre, at ”feature sættet virker og med fuld test dækning”. Modenhed omkring genbrug er oftest defineret som flere brugere af modulet (evt. forskellige platforme) og ingen fejl

Med vilje ønsker jeg at bringe det ledelsesmæssige domæne ind i denne diskussion, da det er denne, som tit bliver overset, og det er her, de fleste forhindringer ligger for SW genbrug;
Helt enig! Min erfaring fra flere firmaer har de sidste +20 år været, at man har set alt for lidt på total cost, dvs. bringe det til strategisk indkøb (anvende make-or-buy analyser, vurdere vedligeholdelsesforhold, den fremtidige udvikling mm.) – I stedet for har fokus været på pris af det købte og meget ”det sætter vi da lige Jens til at fikse …”

Kontakt

Faglig koordinator
Bent Thomsen
Aalborg Universitet
Tlf.: +45 99 40 88 97
E-mail

 

Faglig koordinator
Jan Madsen
Danmarks Tekniske Universitet
Tlf.: +45 45 25 37 51
E-mail

 

Facilitator
Jørgen Biegel
Aalborg Universitet
Tlf.: +45 96 35 45 65
E-mail

 

 

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet