Genanvendelse af softwareGenanvendelse af indlejret og teknisk software. Hvordan kan genanvendelighed højnes og kompleksitet af software håndteres?

Kommunikation internt i virksomheden om metoder og processer til at højne genanvendelighed af software er vigtig, mener Stephan Erbs Korsholm, VIA University College. Vi hører om hvorfor.

GateHouse har som underleverandør udviklet og vedligeholder løbende et embedded softwareprodukt, som kører på 5+ vidt forskellige embedded platforme. Lars Christensen fortæller om, hvordan GateHouse bærer sig ad.

Stefan Pielmeier, Cobham, mener, det er vigtigt at diskutere og finde svar på spørgsmål om, hvordan genanvendelighed kan højnes og kompleksitet af software håndteres. Stefan ønsker at bringe det ledelsesmæssige ind i denne diskussion, da ledelsesmæssige forhold tit bliver overset, og det er her, de fleste forhindringer ligger for software genbrug. Stefan argumenterer også for, at der skal forskes i genanvendelse af software.

Grundfos benytter tilgange under produktudvikling, som støtter genanvendelse af software. Til belysning af emnet vil John Kaasgaard berette om tilgange som Design Patterns og Architecture Patterns, System of Systems, Product Line Engineering og processer og metoder forbundet med krav til design til testbarhed.

Introduktion af indlæg


Læs mere om de enkelte indlæg herProgram

11-30-12.15 Ankomst og sandwich

12.15-14.00

Velkomst og introduktion
v. Jørgen Biegel, InfinIT

Genanvendelighed af software
v. Stephan Korsholm, ViaUC

 • Metoder og processer til at højne genanvendelighed og håndtering af kompleksitet i indlejret software


Vedligeholdelse af et embedded softwareprodukt
v. Lars Christensen GateHouse

 • Udvikling af embedded softwareprodukt, som kører på forskellige embedded platforme
 • Change process på tværs af alle platforme og produkter i alle faser af processen
 • Brug af 3. parts komponent i udviklingsprocessen og open-source-klausuler
14.00-14.30 Kaffe
14.30-16.15

Argumenter for genanvendelse af software og forbundne udfordringer
v. Stefan Pielmeier, Cobham

 • Konteksten – arkitektur, platforme mv.
 • Modenhed af software – hvornår er software modent til genbrug?
 • Ledelse – hvordan kan ledelsen understøtte genbrug af software

Tilgange under produktudvikling, som støtter genanvendelse af software 
v. John Kaasgaard, Grundfos

 • Produkt- & System Engineering, Design Patterns & Architecture Patterns
 • System of Systems - krav i forbindelse med test
 • Product Line Engineering, og herunder Continious Integration & Deployment
 • Processer og metoder i tilknytning til design til testbarhed, modularitet og arkitektur

Opsamling og forslag til næste seminar
v. InfinIT

 Tid og sted

Dato:  13. december 2017
Tid:  Kl. 11.30-16.15
Sted:  NOVI, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø
Pris:  Deltagelse er gratis, men tilmelding er påkrævet. Dog beregnes et no-show-gebyr på 300 kr.
Kontakt navn:  Jørgen Biegel, tlf. 96 35 45 65
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  12. december 2017


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet