Hvordan kan big data skabe værdi inden for produktion af økologisk mælk?


Invitation til en spændende workshop om BIG DATA ØKO-MÆLK

 

UdviklingsRåd Sønderjylland vil i samarbejde med Innovationsnetværket InfinIT, Innovationsplatformen Ressourceoptimering i Kølekæden og DTU Compute samle centrale parter til en workshop omkring (økologisk) mælkeproduktion til en diskussion om eksisterende og nye muligheder for forretnings- og produktionsudvikling baseret på et Big Data samarbejde.

Ved mødet identificeres

  1. hvor er optimeringsmulighederne størst i økologisk mælkeproduktion,
  2. muligheder i de eksisterende systemer og data inden for økologisk mælkeproduktion og
  3. fremtidige potentialer for udvikling af nye løsninger gennem samarbejdsprojekter, bl.a. med input fra aktuel forskning, uddannelse og Big Data løsninger.

Hvis danske mælkeproducenter skal holde sig konkurrencedygtige, skal produktionen og kvaliteten af mælk øges. Erhvervet er endvidere pålagt en række miljøkrav. En øget produktion uden overskridelse af miljøkrav kræver nye teknologiske løsninger og samarbejde i en stærk værdikæde fra jord til bord. Her kan bedre anvendelse af data – såkaldt Big Data – levere nye løsninger påat udvikle forretningen i virksomheder.

Dansk landbrug har allerede i dag et højt automatiseringsniveau og producerer store mængder af data. Det er et stærkt udgangspunkt for datadreven forretningsudvikling, men hvad er de konkrete forretningsmuligheder i dag? Og hvad kræver det af den enkelte virksomhed? Der er et stort potentiale i at dele data påtværs af leverandørkæder og påtværs af afdelinger i den enkelte virksomhed. Men skal potentialet udnyttes, kræver det sikre tekniske løsninger, klar ejerskab af data og holdbare forretningsmodeller.

Download program for dagen

Hvis du er interesseret i arrangementet, er du velkommen til at kontakte Merete Carlson.Tid og sted

Dato:  5. april 2016
Tid:  Kl. 9.30-14.00
Sted:  Arwos, Forsyningsvejen 2, 6200 Aabenraa
Pris:  Gratis
Kontakt navn:  Merete Carlson, tlf. 20 75 71 45
Kontakt e-mail

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet