It i apparater og maskiner - uddybning af workshoppens indlæg


Workshoppens ide

Virksomheder forandres med udbredelsen af digitalisering. Vi vil se på denne forandring fra flere forskellige vinkler:

  • Transformation af produkter (f.eks. design i lyset af IoT – Internet of Things)
  • Transformation af produktion (f.eks. optimering af produktion, småserier og fleksibilitet i lyset af digitalisering)
  • Transformation af udvikling og kunder (f.eks. udvikling hos underleverandør, ændrede forventninger og videnbaser hos kunderne)

Indlæg fra Bjarne Schmidt, en case fra Hardi International A/S

Bjarne Schmidt har de sidste 13 år udviklet computerstyringer til marksprøjter. Har tidligere arbejdet for AGCO Dronningborg og for Danfoss Hydraulik. Bjarne er uddannet svagstrømsingeniør, HD i afsætning og HD i organisation.

Titel for indlæg: Maintainability (”Videreudvikle-barhed” ) af embedded software til landbrugsmaskiner.

Hardi International A/S udvikler og producerer marksprøjter på 5 fabrikker med ca. 1000 ansatte. Hardi er 60 år og har traditioner inden for mekanisk udvikling og produktion. Sprøjte-features, som er baseret på embedded software, får stadigt større betydning i konkurrencen om kunderne. Alligevel håndteres elektronik hos os af en relativt lille organisation. Derfor er softwareudviklingen outsourced til i alt 9 softwarehuse.

Traditionelt køber OEM’ere softwarefunktioner. Så foregår aflevering på OEM’s præmisser. OEM’en og softwarehuset kan sammen teste maskinen og afgøre, om den virker.

Hardi’s mange varianter af den mekaniske opbygning af marksprøjterne fordrer høj grad af ”videreudvikle-barhed” og konfigurerbarhed af softwaren. Hvis disse egenskaber mangler, opdager OEM’en det først i senere udviklinger af produktet. Det skyldes, at softwarehuset typisk undlader noget arbejde i et givet projekt, som først ville gøre gavn i et senere projekt, som bygger videre på det givne projekt. Fænomenet er velkendt. Dette undladte arbejde kaldes ”technical debt”, og det er synligt i form af ”code smells” i softwarens source code.

Verifikation af videreudvikle-barhed udføres på softwarens source code og foregår således på softwarehusets præmisser. Dette betyder, at OEM’en tvinges til at forstå og tage højde for de metoder, som softwarehuse benytter i udviklingen allerede før, udviklingen starter. Dvs. flere år tidligere, end manglerne evt. viser sig, idet kravsætning af videreudvikle-barhed er central for udviklingskontrakten med softwarehuset.

Indlægget handler om disse udviklingsprocesser set fra OEM’ens synspunkt baseret på en række produkter og projekter gennem de sidste 13 år.

Indlæg fra leverandører af it-teknologi og løsninger

Indlægsholder Emne Case Demo
Xtel
Mogens Durup Nielsen
Hvordan man udvikler et IoT system fra bunden af. Og hvordan man kommer i mål, når produktet ændrer sig undervejs, for at understøtte markedet. Hvordan Xtel har udviklet et fuldt projekt for deres kunde – Robofit. Dette arbejde inkluderer prototyper på mekanik, hardware, software, design etc.

Hvordan man kan bruge wireless sensors i forskellige applikationer.
Prevas A/S
Henrik Thomsen
To eksempler på tilgange til IoT produkt- og service udvikling. Fra produkt-funktionalitet til data-drevet forretningsudvikling. Case 1: Opkoblede bageovne (Hounö)
Case 2: Dataindsamling via National Instruments devices (demo)

Ja
Seluxit A/S
Daniel Lux
IoT rapid prototyping. Et bud på, hvordan det undgås at forfejle IoT projekter på kort og lang sigt. Hosting af løsning. Gardena smart garden løsning. Udvikling af elektronik, software og brugergrænseflade

Ja
RTX A/S
Asger Hviid
IoT produkteksempler – trådløs teknologioverblik og designovervejelser. BTLE, DECT/ULE, LoRa, SubGhz (802.15.4), SigFox, Wi-Fi, LTE cat NB-IoT, LTE -U, Multefire, proprietary, … Asset/people tracking.
Long range environmental sensor.
Lunar: low latency data capturing for predictive maintenance
Ja

 

KontaktFaglig koordinator

Thomas Hildebrandt
IT-Universitetet
Tlf.: +45 72 18 52 79
E-mail

 Faglig koordinator
Ivan Aaen
Aalborg Universitet
Tlf.: +45 99 40 89 11
E-mail

 

Facilitator
Jørgen Biegel
Aalborg Universitet
Tlf.: +45 96 35 45 65
E-mail

 

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet