It i apparater og maskinerDenne workshop er for virksomheder, som overvejer en højere grad af digitalisering eller opgradering af deres it-produkter.

Vi vurderer, der er mange virksomheder, der anvender eller udvikler elektronikenheder eller programmer med væsentligt indhold af software. Nogle af disse virksomheder har altid beskæftiget sig med elektronik og it. Andre udspringer oprindeligt af brancher, hvor fx maskindelen udgjorde basis.  Senere er software blevet en væsentlig og uundværlig del af deres produkt eller forretningsledelse.

Formålet med denne workshop er at se på udfordringer og veje at gå for virksomheder, som ønsker at inddrage nye it-teknologier i produkter, produktion, udvikling etc.

Workshoppen er praktisk orienteret. Vi bringer cases og demoer fra Hardi International, Xtel, Prevas, Seluxit og RTX. De fire sidstnævnte er leverandører af løsninger og teknologi inden for software og it.

Målgruppe, formål og udbytte

Målgruppen er virksomheder med produkter eller processer, der i væsentlig grad forandres gennem software og it. Fx udviklere, producenter og leverandører af apparater, it og software, og fx maskinfabrikker. 

Formål og forventet udbytte for den enkelte deltagende virksomhed:

  • Generel orientering om digitalisering af produkter, processer og forretningsgange
  • Konkret inspiration gennem cases og demoer
  • Møde med virksomheder, som gør sig overvejelser om digital omstilling
  • Drøftelse af egne behov, krav, udfordringer og ideer til brug i egen virksomhed

Arrangører

Workshoppen arrangeres i samarbejde mellem InfinIT og Væksthus Nordjylland.

Se en uddybning af workshoppens ide og indlæg herProgram

10.00-10.15 Ankomst og kaffe

10.15-12.05

Velkomst og præsentation
v. Jørgen Biegel, InfinIT
Deltagere i workshop præsenterer sig (navn, firma, interesseområde)

Introduktion og problemstilling
v. Ivan Aaen, Institut for Datalogi, AAU 
Udfordringer og veje at gå for virksomheder, som ønsker at inddrage nye it-teknologier

Maintainability af embedded software til landbrugsmaskiner
v. Bjarne Schmidt, Hardi International A/S
Udviklingsprocesser set fra OEM’ens synspunkt baseret på en række produkter og projekter gennem de seneste 13 år

Udvikling af et IoT system fra bunden af
v. Mogens Durup Nielsen, Xtel A/S
Hvordan man kommer i mål, når produktet ændrer sig undervejs. At understøtte markedet

12.05-12.45 Sandwich

12.45-14.30

Fra produkt-funktionalitet til data-drevet forretningsudvikling
v. Henrik Thomsen, Prevas A/S
To eksempler på tilgange til IoT-produkt- og serviceudvikling

IoT rapid prototyping
v. Daniel Lux, Seluxit A/S
Et bud på, hvordan det undgås at forfejle IoT projekter på kort og lang sigt. Hosting af løsning.

Overblik over trådløs teknologi og designovervejelser
v. Asger Hviid, RTX A/S
BTLE, DECT/ULE, LoRa, SubGhz (802.15.4), SigFox, Wi-Fi, LTE cat NB-IoT, LTE -U, Multefire, proprietary, …

Orientering om tilbud via Væksthus Nordjylland
v. Martin Elgaard Nikolajsen, Væksthus Nordjylland
Programmer til støtte for udvikling, markedsføring, finansiering etc.

14.30-14.50 Kaffe

14.50-15.50 Workshoppens deltagere cirkulerer rundt til fem stande og har mulighed for at drøfte egne forhold:
Xtel, Prevas, Seluxit og RTX, som udbyder løsninger og teknolog, opholder sig på hver sin stand

Væksthus Nordjylland, som administrerer eller formidler programmer til støtte for udvikling etc.

15.50-16.20

Tilbagemelding fra stande
Leder af den enkelte stand melder kort tilbage om fælles og centrale overvejelser, behov og forslag til løsning og fremgangsmåde

16.20-16.30

Tilkendegivelse af interesse for opfølgning på workshop og afslutning
v. InfinIT

 

 

 

 

 Tid og sted

Dato:  5. april 2018
Tid:  Kl. 10.00-16.30
Sted:  NOVI, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø
Pris:  Deltagelse er gratis, men tilmelding er påkrævet. Der beregnes et no-show gebyr på 300 kr.
Kontakt navn:  Jørgen Biegel, tlf. 96 35 45 65
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  4. april 2018


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet