Udfordringer med sikkerhed og privacy inden for IoT


Lettilgængelige guidelines: Hvilke aspekter af systemet, og hvilke interessenter, skal der fokuseres på?


Hvordan bygger man et sikkert IoT system?

Der findes en række forordninger, standarder og best practices omkring it-sikkerhed, som kan være for komplekse til at virksomheder bruger dem i praksis.

Med henblik på at udarbejde et sæt lettilgængelige retningslinjer vil vi undersøge, hvilke aspekter af systemet der er brug for guidelines til, og hvilke aktører vi skal fokusere på.

Under dette tema vil vi derfor diskutere relevante emner og målgrupper og samtidig reflektere over, hvilken form sådanne guidelines skal have, samt hvordan vi sikrer udbredelsen af dem.

Tilbage til program.

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet