Masterclass for SMV'er: Bæredygtig digitalisering


Bæredygtighed er vejen til vækst. På denne masterclass giver vi små og mellemstore virksomheder konkrete metoder til at udvikle forretningen med nye digitale teknologier, der fører til bæredygtig fremtidssikring af din virksomhed.

Masterclassen henvender sig til ledelsesteams, dvs. virksomhedsledere (CEO) og deres it-ansvarlige (CTO) i små og mellemstore produktions- og produktvirksomheder, der ønsker viden og værktøjer til at implementere nye digitale teknologier og/eller arbejde med bæredygtighed.

Forretningsudvikling med fokus på bæredygtighed og digitalisering kan nemlig ses på bundlinjen.

På masterclassen kommer du til at arbejde konkret med din egen og de øvrige deltageres medbragte cases.

Læs mere nedenfor om baggrunden for masterclassen og mulighederne for din virksomhed. 

Det får du ud af at deltage

  • Indsigt i digital forretningsudvikling og bæredygtighed med særligt fokus på SMV’er
  • Konkrete værktøjer til at kortlægge digitale og bæredygtige forretningsmuligheder
  • En digital modenhedsanalyse af din virksomhed
  • Best practice og virksomhedscases til inspiration
  • En handlingsplan målrettet din virksomhed og dens forretningsudvikling
  • En times efterfølgende vejledning af en nøje udvalgt ekspert.

Indhold

Masterclassen adskiller sig ved at tilbyde et skræddersyet innovationsforløb bestående af to halvdagsseminarer med mellemliggende hjemmearbejde. Desuden vil de deltagende virksomheder blive interviewet både før og efter masterclassen, hvilket vil blive brugt til at skræddersy kursets indhold til at lave en digital modenhedsvurdering, og til at kunne udvælge en specifik ekspert, som virksomheden efterfølgende vil få en times konsultation fra.

MASTERCLASS 1, 23. oktober kl. 13-18 er et halvdagsseminar, hvor du får viden om bæredygtig og digital forretningsudvikling. Du vil også få indsigt i virksomheder, som allerede har formået at skabe ny værdi for deres forretning gennem digitalisering og bæredygtighed.

Resultatet af første del af masterclassen er en kortlægning af potentielle forretningsudviklingsområder for din virksomhed. Du vil få en hjemmeopgave, hvor du skal udpege områder, der skal undersøges nærmere, for at din virksomhed kan lykkes med forretningsudviklingen. 

MASTERCLASS 2, 26. november kl. 13-18 er et halvdagsseminar, der er skræddersyet efter udkommet af første seminar. Her vil deltagerne møde specialister inden for deres konkrete udfordringer, og du skal arbejde videre med cases ud fra det forberedte hjemmearbejde. Resultatet af dette seminar vil være en handlingsplan over de aktiviteter, der skal til for at gennemføre forretningsudviklingen.
Bemærk, at datoen er ændret fra 4. december til 26. november.

Download printvenlig flyer

Sådan deltager du i masterclassen

For at du kan deltage, har vi brug for en motiveret ansøgning, så vi kan sikre fokus og kvalitet. Forløbet vil blive skræddersyet ud fra de indkomne ansøgninger.

Send os derfor først din interessetilkendegivelse via knappen nedenfor – bemærk, at det er ikke en endelig tilmelding.

Interesserede virksomheder vil i løbet af august eller september modtage en e-mail med et skema på maks. en side, som skal bruges til den motiverede ansøgning.

Har du spørgsmål vedr. masterclassen, er du velkommen til at kontakte Lea Schick


Om underviseren

  

Masterclassen vil blive ledet af Annabeth Aagaard, som har tyve års erfaring som leder og virksomhedsrådgiver og i dag er lektor, underviser og leder af et forskningscenter der fokuserer på digital forretningsudvikling på Aarhus Universitet.

Eftersom Annabeth både har den teoretiske og praktiske ballast, er masterclassen baseret på teori og best practice og målrettet og udviklet til erhvervslivet, så deltagerne får konkret og relevant viden og metoder med hjem i ‘værktøjskassen’ til udvikling af deres egen forretning og processer.


SMV’er kan udvikle forretningen gennem bæredygtighed

Forretningsmulighederne i bæredygtighed og digitalisering er enorme, og de to emner står derfor højt på dagsordenen for både politikere, forskere og danske virksomheder. Bæredygtighed har flyttet sig fra at være et spørgsmål om velgørenhed, Corporate Social Responsibility (CSR) og filantropi og bliver af mange af de største virksomheder placeret i centrum af forretningsudviklingen. Danmark skal være foregangsland på området, og det åbner nye forretningsmuligheder for danske virksomheder. 

Dog oplever mange små og mellemstore virksomheder (SMV’er), at bæredygtighed og digitalisering er store og lidt diffuse udfordringer at kaste sig over. 

På denne masterclass, der består af to dele, får du inspiration, viden og værktøjer til, hvordan din virksomhed kan komme i gang med en bæredygtig og digital forretningsudvikling. 

  • Bæredygtighed er en helt konkret tilgang til at skabe bedre, mere profitabel og langsigtet forretning – også for små og mellemstore virksomheder. Fokus på bæredygtighed har med andre ord en positiv effekt på din bundlinje.
  • Digitale teknologier kan understøtte og optimere den bæredygtige tilgang. Med digitalisering kan du effektivisere din virksomhed og produktion og skabe nye markedsmuligheder og services. 

Bæredygtighed kan ses på bundlinjen

I forlængelse af andre erhvervsrettede initiativer såsom FNs Global Compact og Dansk Industris projekt Fra Filantropi til Forretning vil masterclassen arbejde med bæredygtighed som en helt konkret tilgang til at skabe bedre, mere profitabel og langtidssigtet forretning. For at sikre en bæredygtig udvikling i fremtiden, skal vi producere og forbruge på nye måder, og det kan digitale teknologier være med til at realisere og understøtte.

Nye digitale teknologier optimerer processer og produktion

Nye digitale teknologier som Internet of Things (IoT), sensorteknologier og dataanalyse kan give virksomheder de data og beslutningsgrundlag, som gør, at de lettere og bedre kan optimere deres ressourceforbrug, processer, produktion og logistik, for bare at nævne nogle udviklingsområder.

Nye markeder åbner sig med cirkulære forretningsmodeller

Nye cirkulære forretningsmodeller gør det muligt for virksomheder at genbruge ma-terialer eller skabe udbytte af restprodukter, som kan skabe nye forretninger og markeder. Dematerialisering af produkter kan både spare virksomheden penge og skåne miljøet. Især de seneste års fokus på bæredygtighed og FNs Sustainable Development Goals har været med til at sætte skub i helt nye markeder og markedsmuligheder. 

Bæredygtige fællesskaber

Blockchain-teknologier og peer-to-peer-platforme er andre digitale teknologier, der giver mulighed for nye former for bæredygtige fællesskaber og helt nye forretningsmodeller. 

Direktør for Dansk Industri Thomas Bustrup skriver om FNs Sustainable Development Goals i artiklen 21 virksomheder bliver pionerer på bæredygtig udvikling:

“Det kræver indsigt i megatrends. Det kræver teknologiske løsninger, innovation, partnerskaber og kapital. Til gengæld er der også gevinster at hente for erhvervslivet. The Sustainable Development Commission anslår, at FNs verdensmål repræsenterer nye markedsmuligheder på 12 billioner USD alene inden for fødevarer, energi, bæredygtige byer og sundhed.” 

 


Arrangørerne bag masterclassen

Masterclassen er forskningsbaseret og er udviklet i et samarbejde mellem InfinIT – Innovationsnetværk for IT, Aarhus Universitet, Innovationsnetværk Service Platform og Lifestyle & Design Cluster.Tid og sted

Dato:  23. oktober 2018 - 26. november 2018
Tid:  13:00 – 18:00
Sted:  Vanebrudspalæet
Søren Frichs Vej 20
8000 Aarhus C
Pris:  4.000 kr. ekskl. moms pr. virksomhed (maks. 2 deltagere pr. virksomhed og maks. 10 virksomheder)
Kontakt navn:  Lea Schick
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  3. oktober 2018

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet