Meetup: Samarbejdsmuligheder og forretningsområder ved droneteknologi


Droneteknologien er fremadstormende, og prognoser viser, at den kommer til at ændre på mange af de forretningsmodeller, vi kender i dag.

Teknologien åbner op for utallige muligheder for nye forretningsområder og partnerskaber – hvis man er klar.

Vi inviterer nu til et uformelt meetup, hvor vi skal snakke om snitflader, overlap og muligheder med fokus på droneteknologi.

Vi har gennem den seneste tid afdækket en række aktuelle emner, vi vil tage udgangspunkt i på mødet:

  • Search and Rescue
  • Kystlinjeovervågning
  • BVLOS
  • Præcisionslandbrug
  • Havneovervågning
  • Beskyttelse af infrastruktur

Mødet vil blive indledt med en times gennemgang af disse emner.

Herefter vil der være mulighed for at gå sammen i mindre grupper omkring de emner, der særligt optager jeres virksomhed, og hvor I ser en interesse i at finde samarbejde med de øvrige virksomheder og forskere.

(Det er muligt kun at deltage i første del).


Arrangører

Arrangementet er tilrettelagt af BrainsBusiness, InnoDrone og InfinIT

 


Tid og sted

Dato:  6. december 2018
Tid:  8:30-11:00
Sted:  Novi 10
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg
Mødelokale 1
Pris:  Det er gratis at deltage
Kontakt navn:  Kasper Munk-Petersen
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  5. december 2018

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet