Nye muligheder for IT-virksomheder i FNs bæredygtighedsmålStadig flere virksomheder vælger at arbejde aktivt med at løse FNs bæredygtighedsmål – UN Sustainable Development Goals (SDGs). Ud over at virksomheder i stadig større grad påtager sig et socialt og miljømæssigt ansvar, tilbyder SDGerne også en lang række nye forretningsmuligheder for virksomheder.

Over 300 virksomheder har tilmeldt sig FNs Global Compact program, der fremmer ansvarlige forretningspraksisser og hjælper virksomheder til bæredygtig omstilling.

De 17 verdensmål og 169 delmål dækker bredt, lige fra energi til fødevarer, uddannelse, ligestilling, fattigdom, byer og natur. ICT har ikke en særlig synlig rolle i FNs beskrivelse af verdensmålene, men der er ingen tvivl om, at IT vil udgøre essentielle dele af løsningerne mod en mere bæredygtig fremtid.

Formålet med denne workshop er at undersøge og kortlægge ITs rolle i forhold til SDG'erne og at undersøge og informere om de mange nye forretningsmuligheder, som SDGerne åbner for IT-branchen. Ligeledes vil vi undersøge og oplyse om, hvordan IT-virksomheder vil kunne søge udviklingsmidler og indgå i projekter og partnerskaber relateret til SDGerne.

Præsentationer fra dagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accenture har for nyligt lavet en rapport omkring, hvordan digitale løsninger kan drive fremskridtet mod FNs bæredygtighedsmål.
Læs rapporten her.

 
Denne co-creation workshop er organiseret i et samarbejde mellem InfinIT, Global Compact Network Denmark, DI Digital, it-forum og Chora Connection.

 Tid og sted

Dato:  22. marts 2018
Tid:  Kl. 13.30-17.30
Sted:  Alexandra Instituttet, Åbogade 34, 8200 Aarhus N, Lokale Ada 333
Pris:  Arrangementet er gratis
Kontakt navn:  Lea Schick. tlf. 27 26 54 79
Kontakt e-mail


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet