Udfordringer med sikkerhed og privacy inden for IoT


Privatlivsbeskyttelse af enkeltindivider: Hvor går grænsen ift. personfølsomme data?


Når man som virksomhed udvikler eller opsætter en IoT-enhed eller system, er det vigtigt at overveje, om der bliver indsamlet personfølsomme data, og i givet fald hvilke, og hvordan de behandles.

Det er især blevet vigtigt med den nye EU persondataforordning, der bl.a. kræver, at data ikke senere bliver brugt til andre formål end oprindeligt tiltænkt. Spørgsmålet er, hvornår der er tale om personfølsomme data.

Under dette tema vil vi opsamle tanker og erfaringer og diskutere udfordringer, samt reflektere over hvilke tiltag ,der kan gøres på området.

Tilbage til program.

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet