Rikke Koch, Valtech

Rikke Koch er Senior UX Designer og har over 15 års erfaring med krydsfeltet af brugerstudier og forretningsudvikling.

Hendes primære fokus er udvikling af alle former for kommunikationskoncepter, som tager både brugerbehov og forretningsmål i betragtning. For tiden arbejder hun især med udvikling af løsninger, der anvender personaliseret kommunikation.

 

Den personlige kundeoplevelse – Personas vs. AI

Personalisering til forbedring af kundeoplevelsen er allerede en realitet. Det efterspørges af kunder, og vi udvikler det på daglig basis. Men hvad kan det egentlig? Og er personalisering faktisk personlig kommunikation? Oplægget sætter fokus på muligheder og begrænsninger ved personalisering på de p.t. mest udbredte platforme blandt vores kunder. Der rundes af med overvejelser om, hvordan AI kan give bedre muligheder for en personaliseret kundeoplevelse, samt om kunderne er klar til at anvende AI.

Tilbage til programNetværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet