Rumindustriens forretningsmuligheder


I juni 2016 fik Danmark sin første nationale rumstrategi. Den viser et stort forretningspotentiale, som nu skal omsættes til forretning og arbejdspladser. Et konsortium med flere innovationsnetværk og GTS-institutter vil synliggøre og hjælpe med udviklingen af forretningsmulighederne og indbyder derfor til et stort kick–off arrangement i Planetariet den 23. marts, kl. 10.00-15.00.

Rumindustrien bliver præsenteret bredt og forretningsmulighederne synliggjort. Det gælder både for up-stream og down-stream forretning og ikke mindst de mange afledte muligheder, som datastrømme giver for produkt- og serviceudvikling på stadig flere teknisk- og samfundsmodne områder.

Se programmet for dagen:

Tilmelding

Senest mandag den 20.3 til Githa Grum-Schwensen, CenSec, githa@censec.dk. BTid og sted

Dato:  23. marts 2017
Tid:  kl. 10-15
Sted:  Planetariet
Pris:  Gratis - no-show gebyr på 500 kr
Kontakt navn:  Poul-Erik Hansen, CenSec, tlf. 52 13 15 44
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  20. marts 2017

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet