Selvkørende biler i Danmark


Er de små skridt i 2018 de sidste små skridt, før snebolden ruller? Vi har talt om selvkørende biler i mange år, og mange siger, at nu er det lige før, de er her. Andre siger, at der går årtier, inden der sker noget af betydning. 

Men i Aalborg Øst sættes de første førerløse busser i drift på Astrupstien ved udgangen af 2018!

På dette arrangement sætter vi fokus på udfordringerne og mulighederne med selvkørende køretøjer.

Vi har inviteret en række spændende oplægsholdere, der fortæller om udfordringerne indenfor området og de bagvedliggende teknologier. Vi har også inviteret en filosof, der giver et indblik i de etiske dilemmaer, der er forbundet med førerløse køretøjer. Desuden får du transportsektorens eget bud på markeds- og fremtidsperspektiverne.

Arrangementet afholdes af Transportens Innovationsnetværk (TINV) i samarbejde med InfinIT, CMUS og IDA Nordjyske Planlæggere.

Tilmelding foregår via TINV:


Program

12.00     Velkomst og frokost
v./Niels Agerholm, Trafikforsker, AAU, TINV
12.30   Aalborg Kommunes busser på Astrupstien
v./Maria Vestergaard, Trafikplanlægger, Aalborg Kommune
12.55   Følgeforskning på de selvkørende busser
v./Ditte Bendix Lanng, Adjunkt, og Søren Risdal Borg, Forsker, AAU
13.20   Hvorfor går der så lang tid? Teknologier og forskellige transportformer (herunder et kig til non-road sektoren) samt status for danske forsøg
v./Lars Overgaard, Programleder, Teknologisk Institut, TINV
13.45   Førerløs drift, risikovurderinger – metoder og acceptkriterier
v./Søren Randrup-Thomsen, Head of department, Rambøll
14.10   Machine learning og selvkørende teknologi
v./ Jakob Haahr Taankvist, Forsker, AAU
14.35   Pause og kaffe
14.55   De etiske aspekter omkring selvkørende biler
v./Morten Ziethen, Lektor, AAU
15.20   Transportomfang og trafikplanlægning
v./Niels Agerholm, Trafikforsker, AAU, TINV
15.35   Markedsperspektiverne
v./Jakob Münter, forretningsudvikler, Autonomous Mobility
16.00   Afrunding
16.10   Tak for denne gang

   
 
   
 

 Tid og sted

Dato:  22. maj 2018
Tid:  12:00–16:15
Sted:  Trekanten
Sebbersundvej 2a
9220 Aalborg Ø
Kontakt navn:  Niels Agerholm 61780455
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  16. maj 2018

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet