Seminar: Energirigtig adfærd i kontorer og etageboliger


Tag springet med Energispring – kom til seminar og få konkrete værktøjer til tiltag, der skaber mere energirigtig adfærd i kontorer og etageboliger.

Der er et stort potentiale for at spare energi igennem den rette energiadfærd. Seminaret vil handle om, hvordan ejer/udlejer kan hjælpe brugere og beboere med at spare på energien. På seminaret får du inspiration og indblik i konkrete tiltag inden for energiadfærd.

Det får du med hjem

  • Viden om energiadfærd og adfærdsændring – og hvorfor det er vigtigt at fokusere på adfærd, hvis du vil opnå varige besparelser.
  • Cases og konkrete anbefalinger, der kan skabe energirigtig adfærd.
  • Konkrete værktøjer til at komme i gang med projekter inden for energi og adfærd.

Målgruppe

Seminaret er både for partnere i Energispring og for andre interesserede – særligt driftsledere, udlejere, bygningsejere og administratorer.

Program

   

08:30

MORGENMAD OG REGISTRERING
08:45

Velkomst og introduktion til Energispring og dagens formål

v/ Charlotte Korsgaard, Enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

09:00

En introduktion til at arbejde med energiadfærd

v/ Berit Haahr Hansen Petersen, Projektleder Energiadfærd i Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

v/ Trine Plambech, facilitator, Principal Green Urban Designer, Alexandra Instituttet

09:30

Hvad er energi og adfærdsændring?

Første hovedtaler: Mia Kruse Rasmussen, Senior Anthropologist, Alexandra Instituttet

10:00

Skab en ansvarlig miljøprofil i alle led af organisationen

Peter Svendsen, Energichef, Irma: Om involvering af medarbejdere i energibesparelser via en app

Birgitte Kehler Holst, Senior Projektleder, DR: Om Facility Management-trappen, konkrete adfærdstiltag og kultur, samt om miljø i kontrakter


10:45

KAFFE
11:15

Vælg ét af to temarum

I hvert rum vil forskellige eksempler relateret til temaet blive præsenteret. Få således indblik i eksempler fra virkeligheden. Der vil være plads til at stille spørgsmål og dele egne erfaringer. 

(1) Indfør standardindstillinger (default), hvor det er muligt – fx oversete energisparepotentialer på brugsvand
Bygningschef Jesper Kjær, Musikhuset Århus: Om tiltag, der har ført til store besparelser i energiforbruget

Flemming Schrøder, Niras: Om forkert eller manglende viden om energiadfærd

(2) Udpeg ambassadører
Kristian Pinderup Bork, Bygningsvedligeholder, Odense Kommune: Om hvordan man skaber en god dialog med ambassadører

Henrik Nielsen, Varmemester, AB Elleparken: Om styrket kommunikation mellem beboere og viceværter


12:00

FROKOST 
12:45

Hvordan kan man bruge adfærdsdesign til at skabe en bedre energiadfærd?

Anden hovedtaler: Maria Mattsson, Designer, BRO

13:15

Tema om virkemidler

Mia Kruse Rasmussen, Senior Anthropologist Alexandra Instituttet: Om effekten af at synliggøre energiforbruget

Ejendomsleder Morten Nyhauge: Om kampagnen "På med handsken"

Göran Wilke og Anton Ahnfelt-Rønne: Om "Dynamisk varmeregnskab"

Diana Lauritsen, Energi og byfornyelsesmedarbejder i Områdefornyelse Sydhavnen: Om forskellige konkrete tiltag i energikvarteret Sydhavnen

14:15

Arbejde med individuel handleplan med mulighed for sparring fra eksperter

14:45

Opsamling i plenum


15:00

DRINKS OG NETWORKING

 

Seminaret afholdes af Københavns Kommunes partnerskab Energispring i samarbejde med InfinIT, Inno-SE og Alexandra Instituttet.

Energispring bidrager til Københavns ambitiøse klimamål om at blive en CO2-neutral hovedstad i 2025.


ENERGISPRING – UDVIKLER FREMTIDENS BYGNINGER

I Energispring samarbejder ejendomsbranchen, Københavns Kommune og HOFOR om en ambitiøs indsats for at sænke energiforbruget i byens ejendomme.

Når parterne i Energispring sammen tager et ansvar, kan vi ikke blot skabe en bedre fremtid, men også tilbyde bedre ejendomme med både øget komfort og lavt energiforbrug. Det gavner både København, bundlinjen og sikrer, at parterne med deres grønne profil har en konkurrencefordel. Vi arbejder alle henimod, at København bliver CO2 neutral i 2025.

Samarbejdet i Energispring bygger på syv principper, der udviklet af partnerne. Du kan se alle syv principper i den aftale alle partnere har underskrevet da de blev en del af Energispring. Her kan du downloade partnerskabsaftalen.

På seminaret om energirigtig adfærd i ejendomme har vi fokus på to af principper for partnerskabet, som handler om: Vi hjælper beboere og lejere og Vi er ambassadører.

Energispring ledes af Teknik- og Miljøforvaltningen, HOFOR og Københavns Ejendomme og Indkøb. Partnerskabet blev etableret i juni 2016, som en del af Københavns Kommunes Klimaplan.

Fakta om Energispring
– 29 partnere
– 11 % af bygningsmassen i København
– Over 120 bygninger er med i den årlige benchmark
– Mål om 3 % energibesparelse om året

Læs mere på energispring.kk.dk

   

   
     
   


Tid og sted

Dato:  5. november 2018
Tid:  8:30 – 15:00
Sted:  Københavns Kommune
Teknik og Miljø
Njalsgade 13
2300 København S
Pris:  Det er gratis at deltage
Kontakt navn:  Lea Schick
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  1. november 2018


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet