Seminar: Energirigtig adfærd i kontorer og etageboliger


Tag springet med Energispring – kom til seminar og få konkrete værktøjer til tiltag, der skaber mere energirigtig adfærd i kontorer og etageboliger.

Der er et stort potentiale for at spare energi igennem den rette energiadfærd. Seminaret vil handle om, hvordan ejer/udlejer kan hjælpe brugere og beboere med at spare på energien. På seminaret får du inspiration og indblik i konkrete tiltag inden for energiadfærd.

Det får du med hjem

  • Viden om energiadfærd og adfærdsændring – og hvorfor det er vigtigt at fokusere på adfærd, hvis du vil opnå varige besparelser.
  • Cases og konkrete anbefalinger, der kan skabe energirigtig adfærd.
  • Konkrete værktøjer til at komme i gang med projekter inden for energi og adfærd.

Målgruppe

Seminaret er både for partnere i Energispring og for andre interesserede – særligt driftsledere, udlejere, bygningsejere og administratorer.

Program

Foreløbigt program:

08.30 Morgenmad og registrering

08.45 Velkomst og introduktion til dagens formål

09.00 Instruktion til Energispring og ramme for dagen

09.30 Keynote 1: Mia Kruse Rasmussen, Alexandra Instituttet

10.00 Kaffe

10.30 4 breakout-sessions med case-fremlæggelser

11.15 Pause

11.30 4 breakout-sessions med case-fremlæggelser

12.15 Frokost

13.00 Keynote 2: TBA

13.30 4 breakout-sessions med case-fremlæggelser

14.15 Individuelle refleksioner og planskrivning

14.45 Wrapup og tak for i dag

15.00 Drinks og networking


Seminaret afholdes af Københavns Kommunes partnerskab Energispring i samarbejde med InfinIT, Inno-SE og Alexandra Instituttet.

Energispring bidrager til Københavns ambitiøse klimamål om at blive en CO2-neutral hovedstad i 2025.


ENERGISPRING – UDVIKLER FREMTIDENS BYGNINGER

I Energispring samarbejder ejendomsbranchen, Københavns Kommune og HOFOR om en ambitiøs indsats for at sænke energiforbruget i byens ejendomme.

Når parterne i Energispring sammen tager et ansvar, kan vi ikke blot skabe en bedre fremtid, men også tilbyde bedre ejendomme med både øget komfort og lavt energiforbrug. Det gavner både København, bundlinjen og sikrer, at parterne med deres grønne profil har en konkurrencefordel. Vi arbejder alle henimod, at København bliver CO2 neutral i 2025.

Samarbejdet i Energispring bygger på syv principper, der udviklet af partnerne. Du kan se alle syv principper i den aftale alle partnere har underskrevet da de blev en del af Energispring. Her kan du downloade partnerskabsaftalen.

På seminaret om energirigtig adfærd i ejendomme har vi fokus på to af principper for partnerskabet, som handler om: Vi hjælper beboere og lejere og Vi er ambassadører.

Energispring ledes af Teknik- og Miljøforvaltningen, HOFOR og Københavns Ejendomme og Indkøb. Partnerskabet blev etableret i juni 2016, som en del af Københavns Kommunes Klimaplan.

Fakta om Energispring
– 29 partnere
– 11 % af bygningsmassen i København
– Over 120 bygninger er med i den årlige benchmark
– Mål om 3 % energibesparelse om året

Læs mere på energispring.kk.dk

   

   
     
   


Tid og sted

Dato:  5. november 2018
Tid:  8:30 – 15:00
Sted:  Københavns Kommune
Teknik og Miljø
Njalsgade 13
2300 København S
Pris:  Det er gratis at deltage
Kontakt navn:  Lea Schick
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  1. november 2018


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet