Shark: Machine Learning Framework til C++


Christian Igel, en af ophavsmændene bag Shark, vil præsentere frameworket på dette gå-hjem møde.

Shark er et open source licenseret softwarebibliotek inden for maskinlæring. Shark leverer meget høj performance inden for områder af Machine Learning ved højeffektive implementeringer af matematisk velfunderede algoritmer, som ikke alle er tilgængelige i andre biblioteker. Shark har været under udvikling i snart 10 år og har derfor nået en vis modenhed.

Program


15:00   Velkomst


15:05   Præsentation af Shark - v/ Professor Christian Igel, DIKU


16:15   Teknikken bag - v/ postdoc Oswin Krause, DIKU

16:45   Let traktement


17:30   Slut

Hvorfor vælge Shark?

  • Fleksibilitet og hastighed

    Shark leverer en glimrende afvejning af fleksibilitet og brugervenlighed på den ene side og beregningsmæssig effektivitet på den anden.
 

  • Generaliserbart

    Shark implementerer allerede nu adskillige algoritmer fra forskellige domæner inden for maskinlæring og beregningsmæssig intelligens. Biblioteket er opbygget på en sådan måde, at eksisterende indhold nemt kan kombineres, samt at understøttelse af nye algoritmer nemt kan tilføjes.


  • Unikke egenskaber

    Med Shark følger nogle kraftfulde algoritmer, der - så vidt vides - ikke eksisterer implementationer på i andre biblioteker. Det gælder for eksempel domænerne for træning af binære og multiklasse klassificeringsmodeller ved brug af støtte vektor maskiner (SVM), og modeludvælgelse samt evolutionær optimering af ensidige og flersidige objektiver.

 
FAKTA

Læs mere om Shark

Shark er endvidere beskrevet i dette paper, som er optaget i Journal of Machine Learning Research.

 

 

Arrangementet afholdes på engelskTid og sted

Dato:  27. februar 2018
Tid:  Kl. 15.00-17.30
Sted:  Københavns Universitet, Njalsgade 76, 2300 København S
Bygning A4, stueetagen, lokale 56
Pris:  Deltagelse er gratis. Der er dog et no-show-gebyr på 500 kr ved udeblivelse uden afbud.
Kontakt navn:  Mads Thoudahl, Alexandra Instituttet tlf. 93 50 88 22
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  23. februar 2017

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet