Software – scenarier for value propositions og forretningsmodeller


Seminaret omhandler teknikker og værktøjer, der kan hjælpe med at udvikle og vælge løsninger på grundlag af value propositions og tilhørende forretningsmodeller. Sådanne værktøjer har relevans for såvel iværksætteri som udvikling inden for eksisterende virksomhed.

Med value propositions tænker vi på værdi, som software skaber, altså det, som software udretter for kunden. F.eks. at den udviklede software gør noget bedre, smartere eller noget, som ikke er set før.

På seminaret hører vi både indlæg fra forskning på området og fra virksomheder, som arbejder med value propositions i deres produktudvikling. Vi vil både berøre generelle problemstillinger for alle udviklende virksomheder og hvad, der er specielt for administrativ hhv. mere teknisk software. Begge typer software har jo en økonomisk dimension.

Læs intro af indlæg og generelt om begrebet value proposition her.

Målgruppe


Målgruppen er virksomheder, der udvikler software som en direkte konkurrenceparameter i forhold til deres kunder. Det vil sige virksomheder, hvor software er en direkte komponent i virksomhedens produkter eller services. Vi forestiller os, at softwareudvikling i en eller anden udstrækning indgår i de deltagende virksomheders forretningsmodel.

Seminaret arrangeres i samarbejde mellem InfinIT og Væksthus Nordjylland.

Program

11.45-12.30 Ankomst og sandwich

12.30-12.40 Velkomst og præsentation v. Jørgen Biegel, InfinIT

12.40-13.30 Softwareudvikling og værdiskabelse
v. Ivan Aaen, Institut for Datalogi, AAU
• Vision-scenarier og scenarieudvikling
• Forretningsmodeller til beskrivelse af status og scenarier
• Konfigurationstabeller og forretningsmodeller

13.30-14.20 Arbejdet med value propositions hos Nykredit
v. Christian Rasmussen, Chefspecialist – Chefarkitekt, Nykredit
• Konceptet og hvad vi forstår ved value propositions
• Hvordan vi i Nykredit arbejder med value propositions

14.20-14.40 Kaffe

14.40-15.30 Indlæg fra Mjølner Informatics A/S
• Value propositions i domænet teknisk software

15.30-15.45 Opsamling v. Ivan Aaen og Jørgen Biegel
• Drøftelse af seminarform, emner og forslag til næste seminar

15.45-16.15 Uformelt netværk

  Tid og sted

Dato:  7. december 2017
Tid:  Kl. 11.45-16.15
Sted:  NOVI 6, mødelokale A, Alfred Nobelsvej 21, 9220 Aalborg Ø
Pris:  Deltagelse er gratis, men tilmelding er påkrævet. Der beregnes et no-show-gebyr på 250 kr.
Kontakt navn:  Jørgen Biegel, tlf. 96 35 45 65
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  4. december 2017


Se alle Infinit arrangementer

InfinIT er finansieret af en bevilling fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet