Spor 1 - Software som middel til at styrke konkurrenceevnen


Digtaliseringen, ikke mindst knyttet til Internet of Things and Big Data, åbner op for udfordringer og muligheder, der er svære at overskue for såvel udviklere som kunder. 

  • Vi kan i mindre grad antage, at kunderne har overblik over, hvad de kan få eller har behov for.

  • Vi må i stigende grad se systemer som elementer i komplekse økologier, hvor interfaces bliver afgørende.

  • Vores produkter bliver i stigende grad elementer i cyber-physical og cyber-human systems. 

Hvordan vil disse udviklinger påvirke vores konkurrenceevne? Hvordan kan vi udnytte dette til vores fordel?

Program

13.30  Velkomst
v. Jørgen Biegel, InfinIT

13.35

Effekt af software- og it-udvikling - Gode forretnings- og branding potentialer for virksomhederne
v. Klaus Schroeder, Strategic innovation director, design-people

Hvordan kan en virksomhed få sine softwareudviklere til at tænke og arbejde mere brugerfokuseret?

Indlægget giver et bud på dette spørgsmål. Design-people benytter en toolboks, som bliver gennemgået med konkrete eksempler på en software-udviklingsproces. Processen indebærer, at der inden softwareudvikling påbegyndes laves brugerprofiler og en brugermatriks med key usecases for de respektive profiler. En ”kunderejse-workshop” kan bidrage til at se brugen af software i sammenhæng med andre kontekstuelle aktiviteter, så det står klart, hvornår brugerne fx anvender fysiske produkter, der hører med til (IOT) økosystemet.

Indlægget gennemgår cases og kommer ind på, hvor der i forskellige faser af forløbet med fordel kan ske brugertests.  

14.05 Internet of Things - Et fremtidigt paradigme inden for SW og fysiske produkter
v. Martin Jørgensen, udviklingschef, Xtel Wireless

Xtel Wireless leverer Internet of Things (IoT)-løsninger til danske industrivirksomheder. Disse løsninger dækker typisk over udvikling af elektronik, indlejret SW, Apps og Cloud server med tilhørende brugerinterface.

14.35 Kaffe og kage

14.45 Profilering af software-intensive projekter
v. Ivan Aaen, lektor, Datalogisk Institut, AAU

Profilering af software-intensive projekter med henblik på interfaces og valg af strategiske virkemidler. Hvordan starte på projekter under usikkerhed med hensyn til afgrænsning og virkemidler? I dette oplæg vil jeg diskutere værktøjer, der kan hjælpe et software-team med strategiske valg i starten af et projekt, der forholder sig til nogle af digitalieringens udfordringer og muligheder.

• Cyberphysical systems
• Cyberhuman systems
• Typer af økologier og valg af interfaces
• Typer af virkemidler og valg heraf

15.15 Drøftelse af temaer og ideer

 ​

Kom og hør mere på årets it-konference den 12. december på Centralværkstedet i Aarhus

 

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet