Udfordringer med sikkerhed og privacy inden for IoT


Standarder: Referencearkitektur


For at sikre store systemer med flere forskellige aktører, er det nødvendigt med konsensus omkring forventninger til, hvordan de enkelte elementer skal opføre sig.

En referencearkitektur benyttes til at designe de enkelte elementer i et system ud fra de fælles rammer, som arkitekturen skaber. Derved er den med til at sikre, at de enheder, der bliver koblet sammen, også opfører sig, som man forventer, uden at man behøver at have en dybere indsigt i hvert elements design og funktionalitet.

Under dette tema vil vi diskutere de eksisterende standarder for referencearkitektur med henblik på at bringe brugsmæssige erfaringer i spil samt reflektere over, hvilket behov virksomhederne har i forhold til standarder for referencearkitektur.

Tilbage til program.

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet