Status og valg i it-projekter


Det overordnede problem, vi prøver at få belyst, er innovation og værdiskabelse i it-projekter, der er underlagt dynamik. Den stigende kompleksitet i projekter i dag gør det vanskeligere at træffe alle de rigtige valg ved projekters begyndelse. Man lærer undervejs.

Målgruppe

Målgruppen er virksomheder, der udvikler og vedligeholder software- og it-produkter og ydelser.

 

Program

11.45-12.30  Ankomst og sandwich

12.30-12.40 Velkomst og præsentation
v. Jørgen Biegel, InfinIT

12.40-13.20  Innovation og værdiskabelse i it-projekter
v. Ivan Aaen, Institut for Datalogi, AAU
• Er innovation og værdiskabelse muligt i projekter, der er underlagt dynamik?

13.20-14.00  Projektstyring i GateHouse Telecom
v. Søren Rønnest, Senior Project Manager, GateHouse A/S
• Ledelse af agile udviklingsprojekter, håndtering af usikkerheder mm.

14.00-14.30 Kaffe

14.30-15.10  Projektstyring i den store og i den lille virksomhed
v. Michael Haugaard Pedersen, Projektchef, Reseiwe A/S

• Forskellige omstændigheder i store og små virksomheder indebærer forskellige bindinger og muligheder
• Hvilke processer i den store virksomhed kan anvendes i den lille, og hvilke giver ikke mening?
• Indlægget fokuserer på teamets forudsætninger og opgaver

15.10-15.50 Samspil i projekter
v. Bjarne Schmidt, Senior Engineer, Hardi International A/S
• Samspil med underleverandør, afvejninger og kompromisser i projekter

15.50-16.00 Opsamling
v. Ivan Aaen og Jørgen Biegel
• Drøftelse af seminarform, emner og forslag til næste seminar

16.00-16.15 Uformelt netværk

 

Uddybning af indlæg


Status:
Hvad gør man for at skabe overblik på mellemlangt og langt sigt? Hvordan og hvor meget bruger man reviews? 

Valg: Hvordan håndterer man usikkerheder? Hvordan vælger man mellem alternativer, der på en eller anden måde er ligeværdige?

 

Innovation og værdiskabelse i it-projekter, v. Ivan Aaen, AAU

Projekter er underlagt dynamik. Dynamik kan f.eks. komme fra kunde- eller brugersiden i form af ændrede vilkår eller behov, nye erkendte muligheder, alliancer, markeder etc. Dynamik kan f.eks. også komme fra udviklersiden i form af nye platforme, komponenter, software, kompetencer etc.

Et problem kan være at erkende disse dynamikker og agere hensigtsmæssigt på dem.

  • Hvordan kan man udnytte eller tilpasse dynamikker i et kørende projekt på en måde, der sikrer god værdiskabelse? Hvordan tager man det gode valg?

  • Hvis man bruger reviews i iterative projekter, hvordan sikrer man så gode erkendelser, og hvordan ændrer man tilsvarende på projektets videre forløb? Hvad med stakeholders? Hvad med projektrammer?

  • Hvordan ledes sådanne projekter? Hvor meget kan varetages af selvorganiserende teams? Hvordan samordnes strategiske og taktiske valg?

 

Samspil med underleverandør, afvejninger og kompromisser i projekter v. Bjarne Schmidt, Hardi International A/S

Samspil med underleverandør, afvejninger og kompromisser i projekter hvad angår ressourcer, kompetencer, ejerskab af domæneviden, pris, læsbarhed, vedligeholdelse af kode mv.

 

 Arrangementet afholdes i samarbejde med IDA Nord

 

 Tid og sted

Dato:  27. juni 2018
Tid:  Kl. 12.30-16.15 (Der er sandwich fra kl. 11.45)
Sted:  NOVI, Mødelokale A
Alfred Nobelsvej 21
9220 Aalborg Ø
Pris:  Deltagelse er gratis, men tilmelding er påkrævet. Der beregnes et no-show-gebyr på 300 kr.
Kontakt navn:  Jørgen Biegel, tlf. 96 35 45 65
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  25. juni 2018


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet