Styrk din serviceforretning med (big) data


Kom til en spændende workshop med ny viden, inspiration og erfaringsudveksling for virksomheder, der vil udvikle en datadreven serviceforretning.

Workshoppen er målrettet ledere og medarbejdere, der arbejder med service- og forretningsudvikling, og er arrangeret af InfinIT i samarbejde med Big Data Business Academy, Alexandra Instituttet og innovationsnetværk Service Platform.

Tilmelding til workshoppen sker via innovationsnetværk Service Platform:

 

Er du i et marked, hvor dine konkurrenter er begyndt at bruge data i deres forretning? Eller ser du selv potentialet i at bruge data strategisk og som et nyt fundament for din forretning. Har du brug for mere viden om, hvor du kan sætte ind og hvordan du kan gøre det? 

Alexandra Instituttet har i regi af projektet Big Data Business Academy (under Industriens Fond ) udarbejdet en modenhedsmodel, som kan hjælpe danske virksomheder med at gøre arbejdet med big data og datadrevet forretnings- og serviceudvikling mere håndgribeligt. Med afsæt i empiri og interviews med en række danske virksomheder på tværs af brancher, størrelse og geografi, kortlægger og beskriver modellen, hvordan virksomheder arbejder med big data i praksis og identificerer de barrierer, virksomheder typisk oplever.

Se modenhedsmodellen her.  

Alexandra Instituttet, Innovationsnetværk Service Platform og Innovationsnetværket Infinit vil gerne dele ud af erfaringerne og hjælpe virksomheder videre med udviklingen af deres datadrevne serviceforretning.

Vi inviterer derfor virksomheder, der ellerede er i gang med data – eller som gerne vil det – til en formiddag med følgende program:

  • Præsentation af den viden, som Alexandra Instituttet har indsamlet via projektet Big Data Business Academy og arbejdet med modenhedsmodellen.
  • Praktisk læring fra revisions- og rådgivningsvirksomheden BDO, som er i gang med at arbejde strategisk med data.
  • Workshop som – med udgangspunkt i de eksisterende praktiske erfaringer fra virksomhederne og modenhedsmodellen – inddrager deltagerne i en proces, hvor vi arbejder videre med virksomheders strategiske brug af data og hvilke nye mulige forretningsmodeller og services, det afføder.

Program

8:30–9:00 Ankomst og morgenmad
9:00–9:10

Velkommen
v/ Rikke Wetterstrøm, Innovationsnetværk Service Platform

9:10–9:55

Fra Buzzword til Business:
Præsentation af tilgangen til arbejdet med modenhedsmodellen og de indsamlede erfaringer fra virksomhederne 
v/ Rasmus Bækby og Laura Nielsen, Alexandra Instituttet

9:55–10:30

Virksomhedscase – BDO
Bliv klogere på, hvordan landets fjerdestørste rådgivnings- og revisionsvirksomhed arbejder strategisk med data for og med deres kunder
v/Jakob Nielsen, Director Udvikling BDO

10:30–10:45 Pause
10:45–11:45 Workshop – datadrevet forretnings- og serviceudvikling i praksis
11:45–12:00 Opsamling
12:00–12:30 Netværk og sandwich

 Tid og sted

Dato:  13. marts 2017
Tid:  8:30 – 12:30
Sted:  Alexandra Instituttet A/S
Åbogade 34
8200 Aarhus N
Pris:  Det er gratis at deltage
Kontakt navn:  Merete Carlson
Kontakt e-mail

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet