Processer & IT


Formiddag (11.20-12.00)


Value Creation in SaaS Development

Oplægsholder: Ivan Aaen, Aalborg Universitet

Software as a Service (SaaS) development projects run for an unbounded amount of time, and it is important to continuously offer customers increased value from using the solution. Otherwise, a one-time payment for using a similar product would appear more attractive. Uncritically implementing value-adding ideas might however not always be in accordance with the business interests of the SaaS development company. We take a look at a small software development company with a SaaS business model and propose an approach to facilitate coordinated innovation on two levels: Business model and software development. We use the approach on an ongoing case from this company. Our results indicate that the case has benefitted from using the toolset presented here. The approach is designed for small SaaS companies with 5-10 developers using agile development methods.

Emnet bygger på et samarbejde mellem AAU og virksomheden PathShaper.

Download slides


Eftermiddag (13.50-14.30)


Agil udvikling af sagsbehandlingssystem

Oplægsholdere: Thomas Hildebrandt, ITU og Morten Marquard, Exformatics

Vi vil fortælle om mini-projektet "Fra visuel procesdesign og kravspecifikation til fleksible digitale arbejdsgange​". Her tog Exformatics og Visuelit sammen med IT-Unversitetet og Alexandra Instituttet udfordringen op at undersøge, om arbejdsgange kan præciseres, før de digitaliseres, så de samtidig er fleksible og kan tilpasses, efter systemet er taget i brug. Hypotesen var, at dette var muligt ved at kombinere Visuelits metode til visualisering og prototyping, med den deklarative, hændelsesbaserede procesbeskrivelse, som Exformatics har udviklet i samarbejde med IT-Universitetet i forbindelse med et netop afsluttet erhvervs-ph.d.-projekt. Projektet endte med at give et eksempel på agil udvikling af et sagsbehandlingssystem til en forskningsfond. Systemet har nu været i drift i mere end et år og fik, ikke overraskende, gavn af muligheden for tilpasning efter ibrugtagning. Casen blev efterfølgende præsenteret ved den 3. internationale konference for Adaptive Case Management (AdaptiveCM) i Ulm, 1. september 2014 (http://acm2014.blogs.dsv.su.se).

Download slides

Læs mere:

> SummIT 2015 forside
> Program
> Keynote speakere
> Udstillinger
> Find vej
> Kontakt
> Billeder fra dagen

 

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet