Thomas Hildebrandt

Thomas T. Hildebrandt er leder af forskningsgruppen for proces- og systemmodeller ved IT Universitet i København. Han
har mange års erfaring med modellering og digitalisering af processer og er ofte oplægsholder ved nationale og internationale konferencer, videngrupper og innovationsnetværk. Thomas har i en række forskningsprojektet i samarbejde med virksomheder udviklet nye teknologier til beskrivelser af arbejds- og forretningsprocesser med henblik på agil og fleksibel digitalisering af lovregulerede processer. Målet er at undgå at binde digitale løsninger op på rigide processer, der er svære at ændre når lovgivning, arbejdsgange eller forretningsprocesser ændres.  Se mere på thildebrandt.wordpress.com og www.itu.dk/people/hilde.

Oplæg: Agil udvikling af sagsbehandlingssystem

Læs mere:

> SummIT 2015 forside
> Program
> Keynote speakere
> Udstillinger
> Find vej
> Kontakt
> Billeder fra dagen

 

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet