Udfordringer med sikkerhed og privacy inden for IoT


Systemintegration: Erfaringsopsamling - hvordan arbejder virksomhederne med systemintegration?


Flere og flere IoT-enheder anvendes i dag i virksomheder, og det stiller i højere grad end tidligere krav til systemintegrationen.

Som systemejer eller sikkerhedsansvarlig er det væsentligt at sørge for, at sikkerheden opretholdes – både i de enkelte systemer, såsom setup af sikkerhedssystemer med tilgængelig cloudløsning, og i det samlede system. Men hvordan skaber man en sikker systemintegration af IoT-enheder?

Under dette tema vil vi diskutere, hvilke erfaringer og indsigter der med fordel kunne opsamles, og hvilken videndeling der er behov for på området.

Tilbage til program.

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet