Agil og visionær eller orienteret mod vandfaldsmodel og kravspecifikation?


Der er udfordringer forbundet med overgang fra klassisk (vandfald) til agil udvikling. Rasmus Ebler Simonsen, Ditmer A/S, giver eksempler på dette og måder at arbejde med sådanne udfordringer. Rasmus har set medarbejdere, som kæmper med denne overgang, opføre sig, ”som om de er ved at bestille pizza.”

Rune Thaarup Høegh præsenterer Nykredits nye udviklingsmetode. Den nye udviklingsmetode er rettet mod agil udvikling. Det er et centralt element i metoden at visualisere processer og skærmbilleder tidligt, således at disse nemt og billigt kan diskuteres, evalueres og redesignes. Udviklingsmetoden fokuserer på brugeroplevelsen, før der fokuseres på den tekniske løsning, men løsninger udvikles iterativt i et samspil mellem brugeroplevelse, teknisk design og konstruktion.

Hvordan repræsenteres en vision, som kunne erstatte kravspecifikationen? Ivan Aaen, Datalogisk Institut, AAU, kommer med bud på dette. Ivan er ikke begejstret for kravspecifikationen, hvis den er en hindring for innovation. 

Program

11.45-12.30    Ankomst og sandwich
12.30-12.45   Velkomst og præsentation v. Jørgen Biegel
12.45-13.45  

Udfordringer ved overgang fra klassisk (vandfald) til agil udvikling v. Rasmus Ebler Simonsen, Ditmer A/S

Eksempler på udfordringer og måder til at komme godt ind i den agile verden.

Præsentation af Nykredits nye udviklingsmetode v. Rune Thaarup Høegh, Nykredit

Metoden sigter mod agil udvikling og arbejder ud fra at lave sketching af løsninger tidligt i processen

13.45-14.00   Kaffe
14.00-15.30  

Hvordan repræsenteres en vision, som kunne erstatte kravspecifikationen? ved Ivan Aaen, Datalogisk Institut, AAU

Hvilke formål har forskellige repræsentationsformer (prototype, ikon etc.)? Kan disse bruges under praktisk softwareudvikling?
15.30-15.45  

Opsamling v. Ivan Aaen og Jørgen Biegel

Drøftelse af seminarform, emner og forslag til næste seminar

15.45-16.15   Kaffe og uformelt netværk
      

Tilmelding

Tilmeld dig hos Jørgen Biegel.

 Tid og sted

Dato:  15. september 2015
Tid:  11:45 - 16:15
Sted:  NOVI
Nils Jernes Vej 10
lokale 1
9220 Aalborg Ø
Pris:  Deltagelse er gratis, men tilmelding er påkrævet. Der beregnes et no-show-gebyr på 200 kr.
Kontakt navn:  Jørgen Biegel
Kontakt e-mail

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet