Fremtidens mode er bæredygtig


Kom og sæt dit aftryk den 14. januar

  

Der er lukket for tilmelding. 

Bæredygtig mode er andet end genbrug og øko-bomuld. Det ved vi – men hvad med forbrugerne? Hvordan gør vi grønt og ansvarligt konkret og nærværende?

SHIFT er sat i verden af GoGreenCopenhagen og LifeExhibitions i samarbejde med Danish Fashion Institute. Vores ambition er at vise mode på miljøets præmisser og inspirere forbrugerne til at efterspørge og vælge tøj, der er bedre for miljøet.

Teknologi & bæredygtighed

Teknologi er i dag en vigtig brik i udvikling og udbredelse af bæredygtig mode både i materialeudvikling og i aktiv inddragelse af forbrugeren. Information og connectivity er en selvfølgelighed for nutidens forbruger. Hvordan kan vi bruge teknologien til at udvikle og udbrede kendskabet til bæredygtig mode?

Invitation til samarbejde og inspiration

SHIFT afholder i samarbejde med Infinit - Innovationsnetværk for it og Alexandra Instituttet en workshop, der skal udforske mulighederne i at bruge teknogien som løftestang for en mere bæredygtig adfærd.

Vi samler eksperter, virksomheder og teknologiske first movers for at få ny viden i spil og koble mode og teknologi endnu stærkere sammen. Det handler om at identificere de gode initiativer og her er du en vigtig medspiller.

Program for dagen

8.30-9.00   Kaffe og kom indenfor
9.00-9.15   Velkomst og præsentation af SHIFT / GoGreenCopenhagen
9.15-9.35   Forbrugeren og bæredygtighed / Alexandra Instituttet
Hvilke beslutningsmekanismer og motiver ligger til baggrund for forbrugerens valg og fravalg af bæredygtige produkter?
9.35-9.55   Teknologien anvendt / InfinIT
Præsentation anvendte teknologier, der kan understøtte de kommunikerende og fortællende elementer af udstillingen.
9.55-10.25   Diskussion: forbrugeradfærd og nye teknologier
10.25-10.40   Pause
10.40-11.00  

På den anden side – 2017 / Kirsten Poulsen / Firstmove

Bæredygtighed bliver det vigtigste tema fremadrettet. Den nye adfærd afføder en helt ny indkøbsstruktur, så talen til markedet skal ramme plet. Indlægget er baseret på en netop gennemført fremtidsanalyse med dybdeinterview af firstmovers og eksperter.

11.00-11.15  

Hvordan kan nudging sætte skub i bæredygtigt forbrug? /Krukow
“Designing behaviour for simpler lives and smarter business”. Inspiration og eksempler på, hvordan nudging med små skub kan ændre vores adfærd f.eks. for at spare penge, øget sundhed og mindre miljøbelastning.

11.15-12.15   Workshop: tre spor for fremtidens udbredelse og udvikling af bæredygtig mode
12.15-12.45   Præsentation fra grupperne
12.45-13.00   Opsamling og next step

 

Vi har inviteret 20 - 25 deltagere, og du er med, fordi du og din virksomhed er en vigtig aktør inden for enten produktion eller forbrug af bæredygtig mode. Den viden, du får med – både under workshoppen og i udviklingen af projektet - vil give dig ny inspiration, som kan bringes tilbage i virksomheden. Og du kan være med til at udvikle dette ambitiøse projekt.

SHIFT vil omsætte teknologi, fortællinger og lækre billeder til en stor byrumsudstilling, der skal skabe opmærksomhed og engagement om forbrug af bæredygtigt tøj. Undervisningsmateriale, kortlægning og apps er også en del af SHIFTs projekter. Vi bruger workshoppen til at samle partnere, der vil bidrage med viden, og er med til at realisere projektet – fx ved at være partnere i fondsansøgninger.

Du er velkommen til at kontakte os for mere viden
Alexandra Instituttet: Marie Rørdam Fenger, marie.fenger@alexandra.dk, 30 76 07 22
SHIFT: Pia Rathsach, info@gogreencopenhagen.dk, 40 52 81 81

Vi glæder os til et givende og spændende møde, hvor vi i fællesskab udforsker mulighederne for at inspirere branchen og forbrugerne til at ændre adfærd, når de handler mode.

 Tid og sted

Dato:  14. januar 2016
Tid:  Kl. 9.00-13.00
Sted:  Danish Fashion Institute, Frederiksholms kanal 3, byg B, mødelokale 3
Pris:  Gratis
Kontakt navn:  Marie Rørdam Fenger, tlf. 30 76 07 22
Kontakt e-mail


Se alle Infinit arrangementer

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet