Gå-hjem møde om Innobooster


Små og mellemstore virksomheder kan nu søge om tilskud til et innovationsforløb, som de selv designer i en Innovationsplan. Virksomheder i Region Midtjylland har en unik mulighed for at få sparing og hjælp til at ansøge. Deltag i et åbent gå-hjem møde og hør mere om dine muligheder.

InnoBooster yder tilskud til, at SMV´er gennemfører et innovationsforløb, som de selv designer i en Innovationsplan. Her udvikler virksomheden sin idé, og beskriver, hvad der er brug for hjælp til. Derefter sender man Innovationsplanen ind til InnovationsFonden.

I Innovationsplanen kan man sammensætte netop den "videnpakke", som er relevant for at udvikle virksomheden.

I videnpakken kan indgå tilskud til:

  • Højtuddannede, som ansættes på normale vilkår i virksomheden i op til 12 måneder.
  • En forsker fra en dansk eller udenlandsk videninstitution, som i en periode tilknyttes virksomheden for at bidrage til udviklingsarbejdet
  • Samarbejde med en videninstitution, som virksomheden ikke tidligere har samarbejdet med, og som kan give virksomheden noget ny viden, der ikke kan købes på det private marked.
  • "Andet" – Den manglende brik, som er nødvendig for virksomhedens innovationsforløb.

InnoBooster kan give tilskud til en videnpakke på mellem 50.000 og 250.000 kroner mod medfinansiering fra virksomheden i form af timer og kontant. De nærmere retningslinjer gennemgåes på mødet.

pdf Se hele programmet for dagen her

Tilmeld dig herTid og sted

Dato:  5. marts 2015
Tid:  Kl. 14-16
Sted:  Vitus Bering Innovation Park, Chr. M. Østergaardsvej 4a, 8700 Horsens
Pris:  Deltagelse er gratis
Kontakt navn:  Innovationsnetværket for Biomasse
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  2. marts 2015

Se alle Infinit arrangementer


InfinIT er finansieret af en bevilling fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet