Gå-hjem-møde om video-personas


Center for Personaforskning og -Anvendelse og InfinIT inviterer virksomheder med en interesse i persona-metoden til en eftermiddag om at bruge video til at formidle personas. Der vil være inspirationsoplæg med eksempler på forskellige video-personas; erfaringsudveksling og debat.

Personas er blevet en udbredt metode inden for både it-udvikling, produktudvikling og markedsføring. Metoden bruges i mange virksomheder på tværs af projekter og afdelinger, samtidig med at den indgår i forskellige stadier af udviklingen. Så hvordan kan vi følge denne udvikling og blive bedre til at skabe personas, som både kan formidles bredt i organisationen og være en løbende del af udviklingen?

Dette gå-hjem-møde handler om, hvordan vi kan udfordre det klassiske personaformat: et fladt A4-ark med en tekstbeskrivelse og et billede. Der vil blive vist eksempler på, hvordan man kan udfolde metoden med levende portrætter ved at bruge video og skuespillere. Gennem oplæggene diskuteres det, om video i højere grad kan understøtte personas, der vækker empati, og som vi kan huske, fordi de fremstår som troværdige, levende mennesker.

Arrangementet henvender sig fortrinsvis til private og offentlige virksomheder/institutioner. Der vil være et begrænset antal pladser til studerende.

Fakta

En persona er en fiktiv personbeskrivelse, som er baseret på empiriske data om virkelige brugere. Personas er et designværktøj, som bruges til at skabe løsninger i overensstemmelse med brugerens behov, mål og kontekst.

 

Program

14.30–15.00

PFA: Lene Alice Bate og Karina Cecilie Møller
PFA er Danmarks største kommercielle pensionsselskab. En af udfordringerne i forhold til brugerinddragelse i it-projekter hos PFA har været, at viden om slutbrugerne ofte er baseret på få eksperters udsagn. Ved at anvende video-personas ønsker PFA at skabe større empati for brugeren og kvalificerede diskussioner om deres behov. PFA har i første omgang udviklet 3 videoportrætter, som dækker brugerne af deres interne it-systemer.

Lene og Karina har været drivende kræfter i idéudvikling og produktion af videoerne. De vil fortælle om ideerne og tankerne bag videoerne, processen omkring hvordan de blev til, og hvordan de siden er blevet modtaget.

15.00–15.15

Spørgsmål og diskussion

15.15–15.30

Pause – kaffe og kage

15.30–16.00

Center for Personaforskning og -Anvendelse: Line Mulvad
Line Mulvad er uddannet interaktionsdesigner fra IT Universitetet og ansat i Center for Personaforskning og -Anvendelse. Hun har gennem flere studier eksperimenteret med, hvordan man kan portrættere en personabeskrivelse med brug af skuespillere og video. Studierne er baseret på virksomhedssamarbejder, hvor eksisterende personabeskrivelser er blevet ”oversat” til video.

Der vil blive vist eksempler på videoportrætter af Borger.dk’s personas og Bankdatas personas for netbankbrugere. Line vil fortælle om nogle af de generelle opdagelser og erfaringer, hun har gjort omkring, hvad video og skuespillere kan i forhold til formidling af personabeskrivelser, og hvordan det kan bidrage til en designproces. Oplægget vil også lægge op til en mere generel debat om, hvordan video kan skabe værdi for virksomheder, der arbejder med personas.

16.00–16.15

Spørgsmål og diskussion

16.15–16.30

Afrunding og farvel


Download program

Download program som pdf.Tid og sted

Dato:  20. august 2015
Tid:  14:30 - 16:30
Sted:  IT-Universitetet
Rued Langaardsvej 7
Auditorium 3 (2A56)
2300 København S
Pris:  Det er gratis at deltage. Der faktureres dog et no-show gebyr på 200 kr. ekskl. moms ved udeblivelse eller afbud på dagen.
Kontakt navn:  Line Mulvad
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  18. august 2015

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet