Gamification


Kan elementer fra metoder og teknologier brugt under udvikling af spil med fordel bruges af udviklere af andre IT-systemer? Begrebet eller tilgangen Gamification drejer sig om at motivere – fx at opnå anerkendelse og at tjene bonus under brug af IT-systemer.

InfinIT og VidenDanmark samarbejder om en workshop, hvor dette tema er på dagsordenen tilknyttet emnerne Organisational Change Management og Records Management.

Læs mere om Gamification her
Program

09.30-10.00   Ankomst og kaffe

10.00-10.10   Velkomst. Program & introduktion til mødet

10.10-10.30   Indlæg. Hvordan anvendes Gamification
v. Michelle Andreassen

10.30-11.00   Indlæg (intro til workshops):

- Brug af Gamification ved digitalisering & procesorientering
- Brug af Gamification ved Records Management
- Brug af Gamification ved Change Management

11.00-11.10   Pause. Netværk & valg af workshop

11.10-12.00   3 parallelle workshops

12.00-12.45   Frokost

12.45-13.30   Dialog. Plenum - opsamling på konklusioner fra tre parallelle workshops

13.30-14.00   Afslutning. Fremtidsperspektiv for Gamification.

Tak for i dag. Udbytte fra mødet og lessons learned og nyt fra VidenDanmark

Tid og sted

Dato:  26. november 2015
Tid:  Kl. 10.00-14.00 (ankomst og kaffe kl. 9.30-10)
Sted:  IT-Universitetet, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S
Pris:  Deltagelse er gratis, men tilmelding er påkrævet. Der beregnes et no-show-gebyr på 300 kr.
Kontakt navn:  Jørgen Biegel, tlf. 96 35 45 65
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  20. oktober 2015

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet