HW/SW-platforme i et ekspansivt udviklingsmiljø


Appetizer fra Grundfos

Forestil dig et firma, som udvikler produkter. Under udviklingsarbejdet vokser kravene; der skal display på, der kommer flere kommunikationskanaler, det bliver aktuelt at tilføje moduler, der skal kunne klikkes på og af. Firmaet ønsker, at samme arkitektur kan dække flere produkter og produktområder. I stedet for at lave en dedikeret løsning fra produkt til produkt overvejer firmaet at opnå en "platform", som dækker en række produkter med højt genbrug af arkitektur, hw og sw. Kravene øges og systemet vokser – hvordan følger arkitekturen med?

Appetizer fra Rohde-SchwarzTo maintain a big portfolio of measurement devices years after year, R&S implement many platforms for embedded applications. The longer a platform can be extended to cover new features the longer time in the market R&S has to get a return of the investment.

I will present some design details about a few of these platforms to illustrate how this can be done. As R&S is strong in the wireless industry we handle many layers to create a full product. This is RF, base band, embedded software, management and GUI software. I will also present some cases where a platform breaks down to show how the end looks like. I will not talk about space or power optimization because such a focus always shortens the life time of a platform.

Appetizer fra IT University of Copenhagen

I will present main software engineering techniques for platform based development and adaptability known from software product lines, model-driven development community, and object-oriented programming areas.  We will discuss advantages and disadvantages of maintaining variants using: version control, configuration files interpreted at runtime, compile time style variability (preprocessor style), interpretation and code generation of domain specific languages and plug in architectures.  We will consider cost, flexibility and easy of functional safety certification in these scenarios.  I will include some experiences and examples from system level software implementation in industrial and open source projects, including operating systems kernel, firmware for 3D printers, control of fire alarm systems, and others.Program

11.45-12.30   Ankomst og sandwich

12.30-14.45   Velkomst og introduktion
v. Jørgen Biegel


Krav og system vokser - hvordan følger arkitekturen med? Udfordringer og overvejelser
v. Jens Klostergaard Lyngsoe, Grundfos

Embedded Development for the Future - Platforms for Rohde-Schwarz Mobile Tester
v. Peter Krogsgaard Jensen, Rohde & Schwarz Technology Center A/S

14.45-15.15   Kaffe

15.15-16.30   Tools and methods for continuously expanding SW applications
v. Andrzej Wasowski, IT University of Copenhagen

Opsamling, emner og forslag til næste seminar
v. Peter Koch, Institut for Elektroniske Systemer, AAU

Uformelt samvær

Tid og sted

Dato:  9. september 2015
Tid:  Kl. 11.45-16.30
Sted:  NOVI, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø
Pris:  Deltagelse er gratis, men tilmelding er påkrævet. Der beregnes et no-show gebyr på 200 kr.
Kontakt navn:  Jørgen Biegel, tlf. 96 35 45 65
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  4. september 2015

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet