iBeacon - det nye sort?


InfinIT og it-forum inviterer til en eftermiddag om iBeacon. Få indsigt i teknologien bag iBeacon og se eksempler på konkrete løsninger og anvendelser.

iBeacons giver helt nye muligheder for stedbestemt kommunikation på smartphones og til lokalisering af genstande. Teknologien benyttes i dag primært til mobil markedsføring i detailhandlen, men udbredes hurtigt til nye områder, f.eks. formidling på museer, vejvisning i bygninger og optimering af service.

iBeacons kan købes direkte hos producenterne, men tilbydes også i stigende grad som en del af cloud-baserede it-platforme. iBeacons er en afgrænset anvendelse af Bluetooth Low Energi (BLE) standarden. BLE har mere at byde på end blot en lokaliseringsteknologi. BLE kan kobles med sensorer, f.eks. temperatursensorer, hvor minimum- og maksimumtemperaturen under en forsendelse kan aflæses fra en standard mobiltelefon.

Arrangementet er fuldt booket!

Vil du gerne på venteliste, så kontakt Bente Kjølby Larsen.

Program

  • Velkomst
  • Introduktion til iBeacon
    Tejs Scharling, leder af Pervasive Positioning Lab på Alexandra Instituttet, fortæller om iBeacons og hvordan de placerer sig i forhold til andre lokaliseringssteknoloiger, herunder forholdet mellem lokalisering og sporing.
  • Case: Stedbestemt formidling
  • Case: Leverandør af platform, sådan kommer du i gang
  • Diskussion af erfaringer, udfordringer og muligheder
  • Perspektiv: BLE som trådløs sensor/netværk
  • Afrunding

 Arrangementet er fortrinsvis for offentlige og private virksomheder.

 Tid og sted

Dato:  16. april 2015
Tid:  14:00 - 17:00
Sted:  Alexandra Instituttet
Åbogade 34
lokale 333 Ada-bygn.
8200 Aarhus N
Pris:  Det er gratis at deltage
Kontakt navn:  Jacob Rolf Jensen
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  13. april 2015

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet