IoT uden batterier


DTU Compute og DELTA arbejder begge med feltet Energy Harvesting. Begge er partnere i InfinIT. Derfor samarbejder vi om at arrangere et halvdagsseminar om dette emne.
 
Seminarets indhold fokuserer på status i industrien – hvilke løsninger er mulige, hvilke findes allerede, og hvilke er på vej? Disse emner belyses af DELTA, DTU og en række virksomheder, som udvikler teknologier og løsninger med Energy Harvesting.

Vi arbejder på at få indlæg fra danske virksomheder, som kan dele deres viden om udfordringer ved Energy Harvesting. Seminaret afsluttes med en faciliteret brainstorm session, hvis hovedformål er at få deltagerne til at høre om hinandens interesser og kompetencer inden for feltet.

Tilmelding

Tilmeld dig her.Program

11.45-12.30   Ankomst og sandwich

12.30-13.30   Velkomst og introduktion til dagens tema og program

Overblik og status i industrien inden for Energy Harvesting

v. Johan Pedersen, DELTA

Hvad betyder Energy Harvesting for dimensionering af systemer/protokoller?
v. Jan Madsen, Professor og vicedirektør, DTU Compute

13.30-13.45   Kaffe

13.45-14.25    Hvordan bruger Xtel Energy Harvesting, og hvad gør det godt for kunden?
v. Martin Jørgensen, Xtel ApS

Præsentation af Energy Harvesting produkter og nyeste forskning på området
v. Ali A. Enkeshafi og Paw V. Mortensen, Alpcon

14.25-14.35   Pause

14.35-15.15   Erfaringer og fremskridt med energihøstning i Meggitt Sensing Systems
v. Ruichao Xu, Meggitt

Hvilke muligheder ser Remoni for at udnytte energihøst i deres produkter og invitation til publikums-input om fremtidens Remoni-produkter
v. Bo Eskerod Madsen, Remoni

15.15-16.30   Networking aktivitet

16.30-17.00   Opsummering og tak for i dag

Tid og sted

Dato:  21. oktober 2015
Tid:  Kl. 11.45-17.00 (sandwich 11.45-12.30, fagligt program 12.30-17)
Sted:  DELTA, Venlighedsvej 4, 2970 Hørsholm
Pris:  Deltagelse er gratis, men tilmelding er påkrævet. Dog beregnes et no-show-gebyr på 500 kr.
Kontakt navn:  Jørgen Biegel, tlf. 96 35 45 65
Kontakt e-mail
Tilmeldingsfrist:  16. oktober 2015

Se alle Infinit arrangementer


Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet